Tillhandahålla läkemedel

Den som innehar tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel (öppenvårdsapotek) är skyldig enligt lag att tillhandahålla läkemedel till konsument. Den som innehar tillstånd att bedriva partihandel är skyldig enligt lag att leverera läkemedel till öppenvårdsapoteken. Ytterligare definition av kraven finns i förordning och föreskrift.


Öppenvårdsapotek

Enligt 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366) om handel med läkemedel är öppenvårdsapotek skyldiga att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel, och samtliga förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. så snart det kan ske.
I de fall läkemedlet eller varan inte kan tillhandahållas direkt är öppenvårdsapoteket skyldiga att informera konsumenten om på vilket eller vilka öppenvårdsapotek läkemedlet eller varan finns för försäljning, se 2 kap. 6 § 13 lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
Enligt 9 § förordningen (2009:659) om handel med läkemedel ska öppenvårdsapoteken om läkemedlet inte finns tillgängligt i apotekets lager beställa läkemedlet utan dröjsmål, dock senast klockan 16.00 om läkemedlet har efterfrågats samma dag före klockan 16.00.

 

Partihandlare

Enligt 3 kap. 3 § 6 lagen (2009:366) om handel med läkemedel är partihandlare skyldiga att leverera de läkemedel som omfattas av tillståndet så snart det kan ske.
Enligt 10 § förordningen (2009:659) om handel med läkemedel ska beställningar av läkemedel för en enskild konsument som ett öppenvårdsapotek har gjort senast klockan 16.00 en vardag levereras till apoteket senast nästa vardag före klockan 16.00 av den som bedriver partihandel med läkemedel. Leveransskyldigheten gäller inte läkemedel som normalt inte finns tillgängliga hos partihandlaren. Enligt 16 a § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel avses med läkemedel som inte är normalt tillgängliga

  1. läkemedel som inte finns tillgängligt i partihandlarens lager på grund av restnotering hos tillverkaren av läkemedlet,
  2. läkemedel som enligt 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315) får säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller en registrering för försäljning,
  3. läkemedel som omfattas av tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen, samt
  4. läkemedel som används av ett mycket litet antal patienter och normalt inte lagerhålls i Sverige.
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies