Distanshandel

I begreppet distanshandel ryms all handel som medför att kunden eller kundens ombud inte får tillgång till sitt läkemedel i apotekslokalen, utan apoteket distribuerar läkemedlet från apotekslokalen till kunden.

 

Om information och rådgivning i samband med distanshandel med läkemedel

Kraven på information och rådgivning är desamma vid distanshandel med läkemedel som vid expediering direkt till kund på ett apotek, men förutsättningarna är annorlunda. Läkemedelsverket skriver om hur regelverket tillämpas och visar goda exempel.

 Läs mer

 

Öppenvårdsapoteket ansvarar för att distanshandeln bedrivs i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek. Detta gäller även om öppenvårdsapoteket anlitar underleverantörer. Öppenvårdsapoteket ska ingå skriftliga avtal med sina underleverantörer samt följa upp underleverantörernas hantering av läkemedlen.

All handel med läkemedel ska bedrivas på ett sådant sätt att läkemedlen inte skadar människor, egendom eller miljö samt så att läkemedlens kvalitet inte försämras. Vid distanshandel måste apoteken försäkra sig om att leveransen (utlämnandet) görs till rätt person. Apoteket ansvarar för läkemedlen till dess att de har anlänt till kunden.

Egenkontrollprogrammet

Egenkontrollprogrammet vid distanshandel omfattar fler delar än de som ingår vid ordinarie öppenvårdsapoteksverksamhet. Exempelvis tillkommer:

  • Kontroll av underleverantörer.
  • Krav på instruktioner för säker emballering, distribution och övrig hantering av läkemedel och teknisk sprit.
  • Krav på instruktioner avseende spårbarhet.
  • Instruktioner som säkerställer att öppenvårdsapoteket uppfyller de särskilda krav på att lämna information och rådgivning som distanshandeln medför.
  • Inom ett tillstånd för att driva öppenvårdsapotek har man rätt att driva distanshandel med läkemedel och teknisk sprit, men man måste då först anmäla detta till Läkemedelsverket som en väsentlig förändring

EU-symbol för säkrare webbhandel med läkemedel

Den 1 juli (2015) införs en EU-gemensam symbol som ska användas av alla apotek och försäljningsställen som säljer läkemedel på webben. Syftet är att konsumenten enkelt ska kunna avgöra om handeln är laglig. Säljer du läkemedel på webben? Läs mer här!

 
 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66
e-post: registrator@lakemedelsverket.se
 Meddelande (formulär)

Om du har frågor om apotekstillstånd eller tillsyn för apotek kontakta:
 Enheten för apotek och receptfri detaljhandel

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies