EU-symbol för säkrare webbhandel med läkemedel

Från och med den 1 juli 2015 ska alla som säljer läkemedel via en webbplats på internet använda en särskild symbol. Syftet med symbolen är att konsumenten enkelt ska kunna se om det aktuella öppenvårdsapoteket har anmält webbhandeln till Läkemedelsverket och därmed har laglig rätt att sälja läkemedel på nätet.

Eftersom kravet på anmälan regleras i ett direktiv från EU* gäller motsvarande krav även i andra EU-länder, dvs. alla webbplatser som säljer läkemedel i EU ska använda den gemensamma symbolen. Symbolen är gemensam inom EU, men i den symbol som ska användas på svenska webbplatser finns den svenska flaggan med. De lagliga webbplatser för webbhandel med läkemedel som finns i övriga EU-länder ska använda en symbol med sitt respektive lands flagga. Liksom tidigare ska alla svenska öppenvårdsapotek även använda den nationella apotekssymbolen på sin webbplats. Både öppenvårdsapotek och andra försäljningsställen som bedriver webbhandel till konsument omfattas av de nya reglerna.

*) Artikel 85c.4 i direktiv 2001/83/EG av den 6  november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU.

Anmälan
Du som ska bedriva webbhandel med läkemedel ska anmäla detta till Läkemedelsverket. Både den som bedriver öppenvårdsapotek och den som säljer vissa receptfria läkemedel ska anmäla webbhandel. Om du redan idag bedriver handel med läkemedel och ska utöka denna med webbhandel använder du formuläret för anmälan om väsentlig förändring. Det finns ett formulär för apotek och ett för detaljhandeln. (Se länken till blanketterna till höger). 

Om det gäller en ny verksamhet anmäler du webbhandeln i samband med ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. (Se länken till blanketter till höger).

Formulären kan med fördel laddas ner, fyllas i och sedan e-postas till registrator@lakemedelsverket.se.

Licensavtal
För att ha rätt att använda den EU-gemensamma logotypen ska den som bedriver webbhandeln teckna ett licensavtal med Läkemedelsverket om användandet av symbolen. När ni har anmält webbhandeln får ni ett avtal i två exemplar att signera. Ni skriver under båda exemplaren och skickar båda till Läkemedelsverket. Vi signerar båda och skickar det ena tillbaka till er.

Logotypen
När vi har tagit emot ert licensavtal skickar vi er den elektroniska versionen av EU-logotypen. Hur ni ska använda logotypen står skrivet i den grafiska profilen som ni även fick i samband med licensavtalet. Ni hittar den grafiska profilen här till höger.

Listan över webbhandlare
På Läkemedelsverkets webbplats finns den lista över de som har anmält att de bedriver webbhandel med läkemedel, både apotek och i övrig handel. Länk till sidan hittas här till höger.  

Hyperlänk till listan
I den logotyp ni har på er sida ska det ligga en hyperlänk som kopplar till listan över webbhandlare. Länken ska vara till er specifika rad i listan. Varje aktör får därför en unik hyperlänk till listan över webbhandlare. Om ni har problem med er hyperlänk ska ni kontakta Läkemedelsverket, gärna via e-post på registrator@lakemedelsverket.se.

 
 

Distanshandel

Blanketter

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

 Enheten för Apotek och receptfri detaljhandel

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies