Läkemedelsansvarig - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency

Läkemedelsansvarig

Rollen som läkemedelsansvarig skapades i samband med riksdagens beslut att omreglera den svenska apoteksmarknaden. Lagen (2009:366) om handel med läkemedel anger att den som driver öppenvårdsapotek ska ha en läkemedelsansvarig till sitt förfogande.

Den läkemedelsansvarige ansvarar för att verksamheten vid öppenvårdsapoteket uppfyller de krav som gäller för detaljhandeln och hanteringen i övrigt. Dessutom ska den läkemedelsansvarige se till att apoteket uppfyller kraven på egenkontroll och att det finns ett för verksamheten upprättat egenkontrollprogram. Det är i första hand den läkemedelsansvarige som Läkemedelsverket kontaktar i tillsynsfrågor.

Läkemedelsverkets informationsdagar för läkemedelsansvariga på öppenvårdsapotek

Mer information finns på sidan  Informationsdagar för LMA. Länk till sidan finns också i högermarginalen.

 

 

 
 

Dokument

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66
e-post: registrator@lakemedelsverket.se
 Meddelande (formulär)

Om du har frågor om apotekstillstånd eller tillsyn för apotek kontakta:
 Enheten för Apotek och receptfri detaljhandel

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies