Läkemedelsansvarig

Lagen (2009:366) om handel med läkemedel anger att den som har ett tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek ska ha en läkemedelsansvarig för apoteket.

Enligt lagen ansvarar den läkemedelsansvarige för att verksamheten vid öppenvårdsapoteket uppfyller de krav som gäller för detaljhandeln och hanteringen i övrigt. Den läkemedelsansvarige ska också se till att apoteket uppfyller kraven på egenkontroll och att det finns ett för verksamheten upprättat egenkontrollprogram.

Om det uppstår eller riskerar att uppstå allvarliga brister eller allvarliga avvikande händelser i verksamheten, ska den läkemedelsansvarige anmäla detta till Läkemedelsverket.

Läs mer om egenkontroll och om anmälan av allvarliga brister eller allvarliga avvikande händelser på sidan Egenkontroll under "Relaterad information" i högerspalten.


Blanketter för anmälan

Följ länken under "Blanketter" i högerspalten för att komma till anmälningsblanketterna för 

- anmälan av allvarliga brister eller allvarliga avvikande händelser, samt
- anmälan av en ny läkemedelsansvarig

  

Läkemedelsverkets informationsdagar för läkemedelsansvariga på öppenvårdsapotek

Läs om informationsdagarna för läkemedelsansvariga som anordnades under våren 2018 på sidan Informationsdagar för LMA.

För närvarande finns det inte något inplanerat datum för kommande informationsdagar.

 

 

 
 

Blanketter

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66
e-post: registrator@lakemedelsverket.se
 Meddelande (formulär)

Om du har frågor om apotekstillstånd eller tillsyn för apotek kontakta:
 Enheten för apotek och receptfri detaljhandel

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies