Informationsdagar för läkemedelsansvariga, våren 2020

Läkemedelsverket anordnar fyra informationsdagar för läkemedelsansvariga på öppenvårdsapotek under våren 2020.

 

Program

Programmet är det samma för alla dagar och preliminärt består det av information från Läkemedelsverket, TLV samt e-HM och innehåller: vad som händer före, under och efter en inspektion, inspektionsavvikelser, föreskriftsändringar, NLL, nya regler för utbyte.

Materialet kommer finnas här när informationsdagarna närmar sig.    

 

Kurstillfällen

Göteborg OBS FULLBOKAT, välj annan ort

Malmö, Sankt Gertrud, torsdag 12 mars

Arlanda OBS FULLBOKAT, endast platser kvar i Malmö!

Stockholm OBS FULLBOKAT, välj annan ort

Tid: 09:00 - ca 16.30

 

Anmälan

Notera att anmälan är bindande och att anmäld deltagare som uteblir utan att avanmäla sig kommer att debiteras 500 kr. Sista anmälningsdag är 29 november 2019.

Anmälan sker via e-post till ARDUtbildning@lakemedelsverket.se. Raden Ämne måste innehålla ortnamn och datum för informationsdagen som du vill anmäla dig till!

Din anmälan behöver innehålla nedanstående uppgifter för att vara komplett. Bekräftelse om erhållen plats skickas inom två veckor efter att vi har mottagit din kompletta anmälan.

Du kan kopiera tabellen här nedanför och klistra in den i ditt mejl. OBS alla uppgifter måste vara ifyllda, förutom ”Kommentarer/frågor…” som är valfritt att fylla i.

Att skicka uppgifter via e-post till Läkemedelsverket innebär att Läkemedelsverket behandlar personuppgifter. Läs mer om Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter och om dina rättigheter.

 

Ämnesrubrik: Ort och datum

 

Önskad informationsdag, ange ort och datum:

 

Förnamn:

 

Efternamn:

 

Roll/titel:

 

E-post:

 

Telefon:

 

Apotekets namn:

 

Tillståndshavare:

 

Organisationsnummer:

 

Fakturaadress inkl ev referens:

 

Allergisk mot:

 

Önskemål specialkost:

 

Kommentarer/frågor till LMA-dagen:

 

 

Om du får förhinder och vill avanmäla dig gör du det till ARDUtbildning@lakemedelsverket.se.

När du har anmält dig kommer du att få ett mejl inom två veckor med bekräftelse på erhållen plats. Om du inte har fått någon bekräftelse efter två veckor, skickar du ett mejl till ARDUtbildning@lakemedelsverket.se och frågar om du är anmäld.

 
 

Läkemedelsansvarig

 

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies