Produkter på apotek

Länkar till information om läkemedel och andra produkter som kan tillhandahållas på apotek.

Fakta om specifika läkemedel

För att söka information om specifika läkemedel finns söktjänsten Läkemedelsfakta. Där finns information om

  • godkända läkemedel för humant eller veterinärt bruk
  • växtbaserade läkemedel (VBL), naturläkemedel (NLM) samt registrerade traditionellt växtbaserade läkemedel (TVBL)
  • vissa utvärtes läkemedel (VUM).

Exempel på information som finns i Läkemedelsfakta: registreringsinformation (t.ex. receptsatus och produktkategori), innehåll (t.ex. vissa hjälpämnen), produktinformationsdokument (t.ex. senast godkända bipacksedel) och godkända förpackningar.

Olika kategorier av produkter och läkemedel

 Kosmetiska produkter
Om kosmetiska produkter

 Medicintekniska produkter
Om medicintekniska produkter

 Växtbaserade läkemedel
Om växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel

 Vissa utvärtes läkemedel (VUM)
Om Vissa utvärtes läkemedel (VUM)

 Parallellimporterade läkemedel
Om parallellimport av läkemedel

 Parallelldistribuerade förpackningar
Om parallelldistribution av läkemedel

 Licenser
Om licensansökningar och licensläkemedel i Nationellt Produktregister (NPL)

 Rikslicenser
Om extemporeläkemedel och lagerberedningar

 Vacciner
Om vacciner och vaccination

Produkter utanför Läkemedelsverkets ansvarsområde

Apotek kan även tillhandahålla produkter som ligger utanför Läkemedelsverkets ansvarsområde, till exempel

Läkemedelsverkets beslut och rekommendationer

 Läkemedelsmonografier
Läkemedelsverkets bedömningar av läkemedels effekt och säkerhet

 Nya godkännanden
Beslut om nya läkemedel, ändrad indikation, dosering och receptfrihet

 Behandlingsrekommendationer
Rekommenderade läkemedelsbehandlingar

 Utbytbara läkemedel
Utbytbarhetslistan

Allmänt om läkemedel

 Hjälpämnen
Om innehållsämnen i läkemedel

 Hållbarhet
Om förvaring av läkemedel

 Utbytbara läkemedel
Om utbytbarhet av läkemedel

 

 

 
 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66
e-post: registrator@lakemedelsverket.se
 Meddelande (formulär)

Om du har frågor om apotekstillstånd eller tillsyn för apotek kontakta:
 Enheten för apotek och receptfri detaljhandel

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies