Recept och rekvisitioner

Läkemedelsverket har meddelat föreskrifter i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit för hur apotekspersonalen ska hantera inkomna förordnanden och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit från öppenvårdsapotek.

Dessa föreskrifter reglerar bland annat hur förskrivare förordnar läkemedel, hur apotekspersonalen hanterar och expedierar recept och rekvisitioner samt hur apoteket säljer receptfria läkemedel. Vid expediering av läkemedel och varor inom läkemedelsförmånen (högkostnadsskyddet) är apoteken skyldiga att förhålla sig till föreskrifter utfärdade av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 
 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66
e-post: registrator@lakemedelsverket.se
 Meddelande (formulär)

Om du har frågor om apotekstillstånd eller tillsyn för apotek kontakta:
 Enheten för apotek och receptfri detaljhandel

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies