Recepthanteringsregler för särskilda läkemedel

Sedan den15 mars 2017 får apotek inte lämna tillbaka itererade eller färdigexpedierade recept på särskilda läkemedel till patient eller djurägare. Pappersrecept på särskilda läkemedel måste därmed antingen förvaras på det apotek som utfört första expeditionen eller omvandlas till e-recept. Detta gäller även vid delexpediering. Elektroniska recept på särskilda läkemedel som skrivs ut från receptdepån får inte heller lämnas ut.

Sedan tidigare (mars 2015) fanns motsvarande regler för narkotiska läkemedel klass II–III men reglerna inkluderar sedan den 15 mars 2017 även narkotiska läkemedel klass IV–V samt övriga särskilda läkemedel enligt bilaga 8.


Vad innebär detta för apoteket?

Har patienten eller djurägaren ett itererat pappersrecept måste det antingen förvaras på apoteket eller omvandlas till e-recept för att det ska vara giltigt för fler uttag. Denna ändring medför att apoteket kan behöva förvara fler pappersrecept för kunders räkning jämfört med tidigare, bland annat för dem som vill ha sina elektroniska recept utskrivna på papper eller för dem som av någon anledning inte kan ha e-recept. Regeländringen innebär också att apoteket kan komma att omvandla fler pappersrecept till e-recept för dem som istället önskar ha sina recept elektroniskt. Det elektroniska receptet gäller sedan för uttag på alla öppenvårdsapotek.
I bilaga 8 till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit framgår vilka läkemedel som är särskilda.

Under Lagar & regler i vänstermenyn finns alla Läkemedelsverkets föreskrifter och vägledningar.

Vad innebär detta för patienten eller djurägaren?

Läkemedelsverket har tagit fram ett informationsblad som på ett mer lättförståeligt sätt förklarar de nya reglerna. Detta kan skrivas ut och användas i dialog med patient.

 Informationsblad - Hantering av recept på särskilda läkemedel 

Patienter som redan har sina recept elektroniskt kommer inte märka någon skillnad jämfört med tidigare.
 

Vad gäller för recept förskrivna före 15 mars 2017?

Reglerna gäller även för de recept på särskilda läkemedel som är förskrivna före den 15 mars 2017. Från 15 mars 2017 kan patienten eller djurägaren därmed inte få tillbaka pappersrecept på särskilda läkemedel utan dessa måste förvaras på apoteket eller omvandlas till e-recept.
 

Vad gäller för färdigexpedierade recept?

Färdigexpedierade recept på särskilda läkemedel får inte återlämnas. Önskar patienten eller djurägaren få sitt recept kan apoteket ta och lämna ut en kopia på receptet.

 
 

Recept och rekvisitioner

  • Förskrivning
  • Recepthanteringsregler för särskilda läkemedel
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies