Schengenintyg

Den som innehar tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel är skyldig att utfärda Schengenintyg.

Den som reser från ett Schengenland till ett annat och har med sig läkemedel som är narkotikaklassat i värdlandet, det vill säga det land personen ska åka till, ska ha med sig Schengenintyg utfärdat i det land där resenären är bosatt. 

Enligt 2 kap. 6 § 9 p. lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument på begäran utfärda Schengenintyg. 

 Blankett för Schengenintyg


Det krävs ett separat intyg för varje narkotikaklassat läkemedel. Intyget stämplas och skrivs under av öppenvårdsapoteket för att det ska vara giltigt. Originalet lämnas till resenären att ta med sig på resan medan en kopia av intyget ska sändas av apoteket till Läkemedelsverket, se kontaktuppgifter på höger sida.

Eftersom intygen innehåller känsliga personuppgifter bör intygen sändas på ett sådant sätt att kraven på säkerhet enligt dataskyddsförordningen uppfylls. Läkemedelsverket anser att det säkraste sättet för närvarande är post och vi ser därför helst att intygen skickas per post.

Intyg gäller högst 30 dagar

Ett Schengenintyg är giltigt i högst 30 dagar och får avse narkotikaklassat läkemedel för högst 30 dagars förbrukning. Det finns ingen möjlighet att göra undantag för längre resor. Den som ska vara utomlands en längre tid måste kontakta läkare i värdlandet för att få läkemedel utskrivet.
Schengenintyg krävs bara då resenären ska resa med narkotikaklassade läkemedel inom Schengenområdet. Den som ska resa till något annat land, bör kontakta aktuellt lands ambassad i Sverige för att få mer information om vilka regler som gäller i det landet.

Om Schengenintyg inte kan utfärdas

Det åligger den som reser inom Schengenområdet att vid kontroll kunna uppvisa ett Schengenintyg. Om öppenvårdsapoteket inte kan utfärda ett Schengenintyg, på grund av t.ex. okänd förskrivare eller att annan obligatorisk uppgift saknas, reser kunden på eget ansvar utan Schengenintyg. Om inget Schengenintyg kan utfärdas rekommenderas resenären att ta med sig läkemedlet i originalförpackning med apoteksetiketten kvar och receptet (om det finns kvar). Möjligen kan resenären också be sin läkare om ett intyg för att styrka behovet av läkemedlet.

 
 

Relaterad information

 

Kontakta oss

 Enheten för apotek och receptfri detaljhandel

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies