Regelverk för apotek

Samlade länkar till lagar, förordningar och Läkemedelsverkets aktuella föreskrifter som reglerar apoteksverksamhet.

Regelverken redovisas i tabellform uppdelade i följande områden:

Tillstånd, detaljhandel
Förskrivning, utlämnande
Läkemedelsförmån
Narkotika
Extemporeläkemedel
Maskinell dosdispensering
Sjukhusens läkemedelsförsörjning
Kliniska prövningar

Tänk på att tabellen inte är heltäckande. Även andra myndigheter har regelverk som berör apoteksverksamhet.

FöreskriftsnummerRegelverkVägledning och proposition

Tillstånd, detaljhandel
  Läkemedelslag (2015:315)  
  Läkemedelsförordning (2015:458)  
  Lag (2009:366) om handel med läkemedel Bakgrund till lagstiftningen:

Proposition 2017/18:157
(Kvalitet och säkerhet på apoteksamrknaden)

Proposition 2008/09:145 
(Omreglering av apoteksmarknaden)

  Förordning (2009:659) om handel med läkemedel
  Förordning (2009:658) om årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel med läkemedel till konsument  

LVFS 2009:8
(Konsoliderad version t.o.m. HSLF-FS 2018:56
- Gäller fr.o.m. 1 januari 2019)

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Vägledning 2009:8
(Version 5
- Gäller fr.o.m. 1 januari 2019)

LVFS 2009:9
(Konsoliderad version t.o.m. HSLF-FS 2018:57
- Gäller fr.o.m. 1 januari 2019)

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

Vägledning 2009:9
(Version 4
- Gäller fr.o.m. 1 januari 2019)  

Vägledande text avseende ändringar införda genom HSLF-FS 2018:36

LVFS 2009:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek; Vägledning 2009:10

HSLF-FS 2018:59
(NY - Gäller fr.o.m. 1 januari 2019)

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:59) om apoteksombud; Vägledning HSLF-FS 2018:59
(Version 1, januari 2019) 

Förskrivning, utlämnande

HSLF-FS 2016:34
(Konsoliderad version t.o.m. HSLF-FS 2018:66)

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

 

 

EU-förordning 2016/161 (Säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar)

Vägledning 1
(version 6, oktober 2019)

Vägledning 2 (med anledning av farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte)

Vägledning om tillämpning av EU-förordning 2016/161 om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar

HSLF-FS 2018:25

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:25) om licens;

Vägledning HSLF-FS 2018:25
(version 1, september 2018)

LVFS 2007:8 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:8) om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort;  
LVFS 1997:13 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;  
LVFS 2012:22 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:22) om handel med sprutor och kanyler;  
HSLF-FS 2017:74 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel; Vägledning HSLF-FS 2017:74
(version 1, januari 2018)

Läkemedelsförmån
  Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.  
  Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.  

Narkotika
  Lag (1992:860) om kontroll av narkotika  
  Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika  
  Narkotikastrafflagen (1968:64)  
LVFS 2011:9 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika;  

LVFS 2011:10
(OBS - Länken öppnar webbsida där den senast  konsoliderade versionen av föreskrifterna finns)   

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;  

Extemporeläkemedel
LVFS 2010:4 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel;  

Maskinell dosdispensering
LVFS 2010:9 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet;  

Sjukhusens läkemedelsförsörjning
LVFS 2012:8 Läkemedelsverkets föreskrifter och sjukhusens läkemedelsförsörjning Vägledning 2012:8

Kliniska prövningar
LVFS 2011:19 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på människor; Vägledning 2011:19
 
 

Relaterad information

 Samtliga versioner och föreskriftsändringar
Tänk på att även andra myndigheter har regelverk som berör apoteksverksamhet.

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66
e-post: registrator@lakemedelsverket.se
 Meddelande (formulär)

Om du har frågor om apotekstillstånd eller tillsyn för apotek kontakta:
 Enheten för apotek och receptfri detaljhandel

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies