Återförsäljning av kosmetiska produkter

Även återförsäljare - till exempel apotek, livsmedelsbutiker, frisörer och parfymerier - av kosmetiska produkter har en ansvarsroll för att produkterna uppfyller gällande regler. Reglerna finns för att produkterna inte skall utgöra någon risk när de används och visar även hur du hanterar situationen om något trots allt skulle gå fel.

Förutom att du själv som ansvarig för butiken behöver ta ansvar och ta till dig reglerna är det viktigt med ett bra samarbete med ditt huvudkontor och dina leverantörer för att på ett bra sätt få hjälp med att följa reglerna.

Vad behöver en återförsäljare tänka på? 

Först och främst behöver du förstå vilken roll du har i leveranskedjan, se nedan. När du förstått din roll behöver du också sätta dig in i de regler som gäller för din roll.

Det vanligaste fallet är att du som återförsäljare är distributör, restan av detta stycke förutsätter detta.

En viktig princip är att du inte får sälja en produkt som du vet, eller har anledning att tro, att den inte uppfyller reglerna. Alltså måste du sluta sälja en produkt om du själv ser, eller blir upplyst av t ex en kommunal inspektör, att den är felaktig. Produkten kan åter säljas när den är korrigerad.

Den viktigaste punkten är att kontrollera att de uppgifter i märkningen som krävs finns på produkten, på rätt språk. Om vissa märkningsuppgifter saknas helt får du inte sälja den förrän det är korrigerat av leverantören. Dessutom behöver du bekräfta att produktens hållbarhetstid inte har löpt ut och att produkten har förvarats på rätt sätt. Tillverkaren bör ange om produkten ska förvaras på annat sätt än vid normal rumstemperatur.

Huvudansvaret för att se till att produkten har märkning på svenska ligger hos den som säljer produkten till slutkonsument. Det vill säga att den enskilda butiken måste kontrollera och eventuellt korrigera detta för att inte riskera sanktioner (t ex en miljösanktionsavgift på 5000 kr). Visserligen är det rimligt att aktörer högre upp i leveranskedjan som exempelvis grossister eller centralorganisationen ordnar översättningen, men det är fortfarande butiken som har ansvaret att inte sälja en produkt utan korrekt märkning.  

Din roll i leveranskedjan

Enligt EU-förordningen finns det två roller i leveranskedjan, den ansvarige personen och distributören. Den som sätter en produkt på EU-marknaden som tillverkare, importör från land utanför EU eller via ändring av en produkt (omarbetning) blir ansvarig person. Övriga led i leveranskedjan ses som distributörer.

Det innebär att återförsäljare som köper produkter från en svensk leverantör eller som importerar produkter från ett annat EU-land kommer att ha rollen distributör. Detta är den vanligaste rollen för en enskild butik som inte har direktimport.

 Läs mer om regler för Distributörer

MEN, om du ändrar produkten kan du bli ansvarig person. Ändringar som kan medföra att du blir ansvarig person för produkten kan vara att du byter varumärke/namn på produkten eller sätter dig själv som enda kontaktadress. I normalfallet är det huvudkontoret/huvudorganisationen som är ansvarig person för butikskedjor som har egna varumärken.

Även om du direktimporterar produkter till din butik från land utanför EU blir du ansvarig person.

Att vara ansvarig person är ett mycket omfattande ansvar som du bör överväga noga.

 Läs mer om regler för Ansvarig Person 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies