Anmälan, förändringar och avanmälan

Du som vill sälja receptfria läkemedel måste först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Om det saknas uppgifter i anmälan kommer vi att kontakta dig för komplettering.

När din anmälan är komplett registreras den och publiceras i listan ”Anmälda försäljningsställen” som finns på sidan Listor över försäljningsställen. Det är först då du kan börja sälja vissa receptfria läkemedel.

 

 

Ny anmälan

Klicka på Anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel som finns i kolumnen här till höger, för att skicka in din anmälan till Läkemedelsverket.

Information om försäljning på webben finns på sidan Distans- och webbhandel under Relaterad information i högermarginalen.

Förändrade uppgifter

Vid förändringar i verksamheten ska en ändringsanmälan skickas till Läkemedelsverket. Det gäller t ex ändrade kontaktuppgifter, adressändring om butiken flyttar eller om butikens eller företagets namn ändras.

Det är viktigt att tala om från vilket datum ändringarna ska gälla.

Om ändringarna gäller ett ägarbyte - se längre ner under Ägarbyte.

Formulär för anmälan om väsentlig förändring av verksamheten finns i kolumnen här till höger.

Avanmälan

Om du ska sluta sälja receptfria läkemedel måste du skicka en avanmälan till Läkemedelsverket. Det är viktigt att tala om vilket datum försäljningen upphör. Du får inte ha kvar receptfria läkemedel för försäljning i butiken efter detta datum.

Formulär för anmälan om väsentlig förändring av verksamheten finns i kolumnen här till höger.

Ägarbyte

Vid ett ägarbyte är det viktigt att den som säljer sin butik gör en avanmälan. Det är viktigt att datum för ägarbytet framgår. Använd Formulär för anmälan om väsentlig förändring av verksamheten

Den nya ägaren ska göra en egen anmälan om receptfria läkemedel ska fortsätta säljas i butiken. Klicka på Anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel som finns i kolumnen här till höger.

Årsavgift

Du som detaljhandlar med läkemedel ska (enligt förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel) betala en årsavgift om 1600 kr per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om du väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment. Avgiften tas ut per kalenderår och är lika stor oavsett när under året handeln påbörjas eller avslutas. Dessutom har den kommun där verksamheten bedrivs, rätt att ta ut en avgift för sin kontroll (enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel).

 

 
 

Anmälningsformulär

 Ny anmälan om försäljning av receptfria läkemedel

länksymbol till e-tjänst Anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel


 

Anmälan om väsentlig förändring av verksamheten och avanmälan

Följ anvisningarna i formuläret
 Formulär för anmälan om väsentlig förändring av verksamheten.doc

Skicka anmälan med e-post till
registrator@mpa.se
Samtliga uppgifter är obligatoriska om inte annat anges.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies