Anmälan, förändringar och avanmälan - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency

Anmälan, förändringar och avanmälan

Läkemedelsverket informerar kommunerna om försäljningsställen som anmälts, avanmälts och/eller när andra förändringar gjorts.

Alla anmälda försäljningsställen som bedriver handel med receptfria läkemedel publiceras på Läkemedelsverkets hemsida, Listor över försäljningsställen

Ny anmälan

Du som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla det till Läkemedelsverket. Om du har flera försäljningsställen, ska alla berörda försäljningsställen anmälas och det gäller både fysiska butiker och försäljning via webben.

Anmälan görs via formuläret Anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel  

När din anmälan registrerats, kan försäljningen av vissa receptfria läkemedel påbörjas.

Instruktioner (egenkontrollprogram) gällande läkemedelshanteringen i din butik måste skrivas innan försäljningen påbörjas. All butikspersonal måste känna till gällande regler. Läs mer på sidan Regler och vägledning.

Ändrade uppgifter

Vid ändringar i verksamheten ska en ändringsanmälan skickas till Läkemedelsverket. Det gäller t ex ändrade uppgifter om företaget eller försäljningsstället som kontaktuppgifter, adressändring och namn. Ändrade uppgifter om webb- eller distanshandel ska också anmälas.

Använd Formulär för anmälan om väsentlig förändring av verksamheten.

Avanmälan

När du ska sluta sälja receptfria läkemedel måste en avanmälan skickas till Läkemedelsverket. Du får inte ha receptfria läkemedel kvar i butiken för försäljning efter avslutsdatum. Läkemedelsavfall kan skada miljön och får inte slängas bland sopor eller avlopp. Dina kvarvarande läkemedel ska därför destrueras av företag som gör det på ett säkert sätt.

Använd Formulär för anmälan om väsentlig förändring av verksamheten.

Ägarbyte

Om försäljningsstället ska byta ägare, ska nuvarande ägare avanmälas och kompletta uppgifter om ny ägare lämnas.

För avanmälan av nuvarande ägare används Formulär för anmälan om väsentlig förändring av verksamheten.

 

För nyanmälan används Anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel.

Webbhandel

Mer information om försäljning på webben finns på sidan Distans- och webbhandel.

Årsavgift

Läkemedelsverket tar ut en tillsynsavgift för varje försäljningsställe. Avgiften är 1 600 kronor per kalenderår (januari-december). Det är alltid samma summa, oavsett när under året anmälan/avanmälan görs och oavsett hur mycket läkemedel som säljs. Dessutom har kommunen, där verksamheten bedrivs, rätt att ta ut en avgift för sin kontroll.

 

 
 

Anmälningsformulär

 Ny anmälan om försäljning av receptfria läkemedel

länksymbol till e-tjänst Anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel


 

Anmälan om väsentlig förändring av verksamheten och avanmälan

Följ anvisningarna i formuläret
 Formulär för anmälan om väsentlig förändring av verksamheten.doc

Skicka anmälan med e-post till
registrator@mpa.se
Samtliga uppgifter är obligatoriska om inte annat anges.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies