Information om personuppgiftsbehandling

Personuppgifter som lämnas till Läkemedelsverket i samband med Anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel, kommer att behandlas av Läkemedelsverket för utövande av tillsyn, kommunal kontroll och årsfakturering.

Behandlingen är en del i Läkemedelsverkets myndighetsutövning. Begärda personuppgifter är ett lagstadgat krav för att få bedriva detaljhandel med receptfria läkemedel.

Uppgifterna kommer att sparas utan tidsbegränsning. Dina personuppgifter delas med kommunerna när tillsyn ska utföras, och med e-Hälsomyndigheten för uppgifter om försäljningsstatistik för läkemedel.

Läkemedelsverket ska kunna informera konsumenter och partihandlare, om vilka försäljningsställen som är anmälda och vilka som har avanmält sin verksamhet.

Läkemedelsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du har rätt att begära tillgång till informationen, rätta till och i vissa fall även kräva begränsning av dina personuppgifter.

Om du vill klaga på Läkemedelsverkets behandling av dina personuppgifter, ska du vända dig till Datainspektionen.

Kontaktuppgift till Läkemedelsverket och dataskyddsombudet

Läkemedelsverket
Tel: 018-17 46 00
registrator@lakemedelsverket.se

 
 

Anmälan, förändringar och avanmälan

  • Information om personuppgiftsbehandling
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies