Distans- och webbhandel

Reglerna för handel med receptfria läkemedel gäller även vid distanshandel, såsom webbhandel, postorder och hemleverans till kund. Med webbhandel avses försäljning via en webbplats, oavsett om kunden hämtar läkemedlen på försäljningsstället eller om läkemedlen skickas via ett utlämningsställe eller direkt hem till kunden.

Att tänka på vid distanshandel

Produkten är ett läkemedel

Det ska tydligt framgå vilka produkter som är läkemedel. Om läkemedel exponeras blandat med andra produktkategorier ska det vara tydligt för konsumenten vilka produkter som är läkemedel.

Kontroll att köparen är över 18 år

Det ska finnas tydlig och klart synbar information om 18-årsgränsen vid köp av receptfria läkemedel.  Kunden ska också, innan köpet slutförs, få information om 18-årsgränsen. Den som säljer läkemedel måste kontrollera kundens ålder, exempelvis genom en teknisk lösning som e-legitimation eller genom legitimationskontroll vid utlämnandet. Det räcker inte att kunden intygar sin ålder vid köp genom att t.ex. ange födelsedatum eller klicka i en ruta på webbplatsen.

Läkemedlets kvalitet

Det är viktigt att läkemedlets kvalitet inte försämras. Det är den som säljer läkemedlen som har ansvar för detta ända tills kunden får sitt läkemedel, oberoende av om läkemedlen säljs i butik eller via en webbplats. Förvaringen av läkemedel måste fungera under leveransen och vid förvaring på utlämningsstället.

Lämplig lokal

Vid anmälan till Läkemedelsverket ska besöksadressen till den lokal där de receptfria läkemedlen säljs anges. Observera att läkemedel inte får säljas i en bostad, då en bostad inte kan anses vara lämplig för försäljning av läkemedel bl.a. eftersom kontroll och tillsyn inte kan ske i en bostad (se 16 § andra punkten lagen om handel med vissa receptfria läkemedel). Kontakta Läkemedelsverket om du har frågor gällande lokalen där du kommer att bedriva distanshandeln.

EU-symbol för säkrare webbhandel med läkemedel

Från och med den 1 juli 2015 ska webbplatser som säljer läkemedel ha en EU-gemensam symbol (EU-logotypen), väl synligt på startsidan och på alla sidor där läkemedel erbjuds till försäljning. Syftet med symbolen är att konsumenten enkelt ska kunna se om den aktuella webbhandlaren har anmält webbhandeln till Läkemedelsverket och därmed har laglig rätt att sälja läkemedel på nätet.

Att anmäla webbhandel

Du som ska bedriva webbhandel med vissa receptfria läkemedel ska anmäla detta till Läkemedelsverket. Om du redan idag bedriver handel med läkemedel och ska utöka denna med webbhandel använder du formuläret för anmälan om väsentlig förändring.  Om det gäller en ny verksamhet anmäler du webbhandeln i samband med anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel. Formulären finns på sidan Anmälan, förändring och avanmälan.  

Licensavtal

För att ha rätt att använda den EU-gemensamma symbolen ska den som bedriver webbhandel teckna ett licensavtal med Läkemedelsverket om användandet av symbolen. När du har anmält webbhandeln får du ett avtal i två exemplar att signera. Du skriver under båda exemplaren och skickar båda till Läkemedelsverket. Vi signerar båda och skickar det ena tillbaka till dig.

Logotypen

När vi har tagit emot ditt licensavtal skickar vi dig den elektroniska versionen av EU-logotypen. Hur du ska använda logotypen står skrivet i den grafiska profil som du får tillsammans med licensavtalet. Du hittar även den grafiska profilen här till höger.

Lista över webbhandlare

På Läkemedelsverkets webbplats finns en lista över de som har anmält webbhandel med läkemedel, både apotek och i övrig handel. Länk till sidan hittas här till höger.

Hyperlänk till listan

EU-symbolen på din webbplats ska innehålla en hyperlänk som kopplar till Läkemedelsverkets lista över webbhandlare. Länken går till din specifika rad i listan. Varje aktör får därför en unik hyperlänk till listan över webbhandlare. Om du har problem med din hyperlänk ska du kontakta Läkemedelsverket, gärna via e-post till registrator@lakemedelsverket.se.


 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies