Läkemedel som får säljas utanför apotek

Listan över receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek publiceras både som excel-fil och i PDF-format. Båda listorna innehåller information om ATC-kod, läkemedelsprodukt, MT-nummer och förpackningsbeskrivning.

Excel-listan innehåller även följande information: NPL-id, MAH, ombud och NPL-packid. Excel-formatet erbjuder större möjligheter för användaren att bearbeta informationen utifrån de behov som olika intressenter kan ha, exempelvis kan olika listor jämföras elektroniskt för att identifiera förändringar som har skett.

Angående förpackningar

I förpackningsbeskrivningen förekommer de båda benämningarna tryckförpackning respektive blister, vilket inte är någon väsentlig skillnad i sak. Det finns dock blister som man inte ska trycka på för att få ut tabletten/kapseln, därför används numer benämningen blister. Det är inte säkert att alla godkända förpackningar marknadsförs, även om de finns med i listan.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies