Växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel

Nedan följer specifik information om produktgrupperna växtbaserade läkemedel (VBL), traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL), naturläkemedel (NLM) och vissa utvärtes läkemedel (VUM) som i vissa avseenden skiljer sig från de allmänna regler för läkemedel som hittills beskrivits på dessa sidor. För ökad förståelse rekommenderas läsning av alla sidor under rubriken receptfri handel utanför apotek.

Växtbaserade läkemedel

Växtbaserade läkemedel ska betraktas som vilka andra läkemedel som helst. Försäljning utanför apotek är endast tillåten för produkter som finns upptagna på listan över receptfria läkemedel som är godkända för försäljning utanför apotek, och då omfattas de av lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. För VBL som inte finns med på denna lista gäller, som för konventionella läkemedel, lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Traditionella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel


TVBL, NLM och VUM omfattas inte av lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. I lagen (2009:366) om handel med läkemedel är TVBL, NLM och VUM undantagna från kravet i 2 kap. 1 § på att det krävs tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek för att få sälja dessa läkemedel till konsument.
Det brukar heta att de här produkterna får försäljas ”fritt” vilket är en lite otydlig formulering. Samtidigt som produkterna är läkemedel, och således omfattas av läkemedelslagen (2015:315), ställs inga specifika krav på detaljhandel med dessa produktkategorier.

Enligt 10 kap. 1 § läkemedelslagen ska den som säljer eller på annat sätt yrkesmässigt hanterar läkemedel vidta åtgärder och iaktta sådan försiktighet som behövs för att hindra att läkemedlen skadar människor, egendom eller miljö samt se till att läkemedlens kvalitet inte försämras. Trots att de uttryckliga bestämmelserna om till exempel exponering i butik och åldersgräns, som finns för receptfria läkemedel som säljs utanför apotek, alltså inte gäller för TVBL, NLM och VUM, måste kvalitet och säkerhet ändå upprätthållas i hanteringen av produkterna på försäljningsstället och i kontakt med köparen.

Ingen anmälan krävs för att få sälja produkterna, däremot gäller att inköp endast får göras från leverantör med partihandelstillstånd.

För vidare vägledning vänligen kontakta enheten för Apotek och receptfri detaljhandel eller använd kontaktformuläret till höger.

 
 

Kontakta oss

 Enheten för Apotek och receptfri detaljhandel

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Tel: 018-17 46 00
E-post: registrator@lakemedelsverket.se

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies