Företag

 

Ett nytt ärendehanteringssystem lanseras på LV

Den 26 november 2019 kommer Läkemedelsverket att ta ett nytt ärendehanteringssystem i bruk. Målet är ett myndighetsgemensamt ärendehanteringssystem med processtöd som förenklar och effektiviserar Läkemedelsverkets handläggning av alla myndighetens ärenden och som möter nya lagkrav. Systemet kommer stegvis att införas på alla områden inom myndigheten. - Undvik om möjligt att kontakta handläggare under vecka 48

 Läs mer

Farmakopékonferens
6 februari 2020

Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén bjuder in till farmakopékonferens i Uppsala torsdagen den 6 februari 2020.

 Program och anmälan

 

Möjlighet till tidsbegränsad dispens att fortsätta med batchkontroll i Storbritannien efter landet har lämnat EU

Det finns möjlighet att ansöka om tidsbegränsad dispens att fortsätta med batchkontroll av läkemedel i Storbritannien om landet lämnar EU.. Det kan undantagsvis finnas möjlighet att även erhålla nationell dispens i Sverige för att frisläppning av läkemedel ska utföras i Storbritannien.

 Läs mer

 

Farmakovigilansdagen 2019

Den 21 maj 2019 genomfördes Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag på Uppsala Konsert & Kongress.

 Ta del av presentationerna

 

Information om marknadsföringstillstånd för intravenösa (IV) vätskor

 Läs mer

 

Är min produkt ett läkemedel? 

Här finner du bl a en guide över ämnen som indikerar om produkten kan vara ett läkemedel eller inte.

 Läs mer 

 

Elektroniska ansökningar

Ansökningar för godkännande om marknadsföringstillstånd för läkemedel förväntas inkomma i elektroniskt format, företrädesvis via den europeiska portalen, CESP.

 Läs mer 

 

Vetenskaplig rådgivning med LV och TLV

Boka gemensam vetenskaplig rådgivning med Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 Läs mer

Brexit föranleder ändrat referensland för befintliga läkemedelsgodkännanden

När Storbritannien nu lämnar EU är det nödvändigt att byta referensland för de läkemedel som tidigare godkänts i MRP/DCP. Läkemedelsverket välkomnar därför förfrågningar om byte till Sverige som referensland.

 Läs mer

 

Produktresumé och bipacksedel

Från den 20 april genomförs en övergång till att publicera produktresumé och bipacksedel i pdf-format (från word-format). Övergången beräknas vara klar under maj. Alla produktresuméer och bipacksedlar kommer vara tillgängliga under övergångsperioden antingen i word- eller pdf-format.

 

Guide till utveckling av medicinska, kosmetiska eller hygieniska produkter

Läkemedelsverkets guide vänder sig i första hand till små och medelstora företag samt till forskare och innovatörer som planerar eller håller på att utveckla läkemedel, medicinteknik, kosmetiska eller hygieniska produkter. 

  SME-guiden

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies