Företag

 

Ett nytt ärendehanteringssystem har implementerats på Läkemedelsverket!

Den 26 november 2019 genomfördes en lyckad implementering av ett nytt ärendehanteringssystem på Läkemedelsverket. Över 3 miljoner handlingar har migrerats över till det nya systemet och i dessa ingår 140000 eCTD sekvenser och 40000 NeeS/vNeeS.

 Läs mer

 

Farmakopékonferens
6 februari 2020

Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén bjuder in till farmakopékonferens i Uppsala torsdagen den 6 februari 2020.

 Program och anmälan

 

Möjlighet till tidsbegränsad dispens att fortsätta med batchkontroll i Storbritannien efter landet har lämnat EU

Det finns möjlighet att ansöka om tidsbegränsad dispens att fortsätta med batchkontroll av läkemedel i Storbritannien om landet lämnar EU.. Det kan undantagsvis finnas möjlighet att även erhålla nationell dispens i Sverige för att frisläppning av läkemedel ska utföras i Storbritannien.

 Läs mer

 

Farmakovigilansdagen 2019

Den 21 maj 2019 genomfördes Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag på Uppsala Konsert & Kongress.

 Ta del av presentationerna

 

Information om marknadsföringstillstånd för intravenösa (IV) vätskor

 Läs mer

 

Är min produkt ett läkemedel? 

Här finner du bl a en guide över ämnen som indikerar om produkten kan vara ett läkemedel eller inte.

 Läs mer 

 

Elektroniska ansökningar

Ansökningar för godkännande om marknadsföringstillstånd för läkemedel förväntas inkomma i elektroniskt format, företrädesvis via den europeiska portalen, CESP.

 Läs mer 

 

Vetenskaplig rådgivning med LV och TLV

Boka gemensam vetenskaplig rådgivning med Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 Läs mer

Brexit föranleder ändrat referensland för befintliga läkemedelsgodkännanden

När Storbritannien nu lämnar EU är det nödvändigt att byta referensland för de läkemedel som tidigare godkänts i MRP/DCP. Läkemedelsverket välkomnar därför förfrågningar om byte till Sverige som referensland.

 Läs mer

 

Produktresumé och bipacksedel

Från den 20 april genomförs en övergång till att publicera produktresumé och bipacksedel i pdf-format (från word-format). Övergången beräknas vara klar under maj. Alla produktresuméer och bipacksedlar kommer vara tillgängliga under övergångsperioden antingen i word- eller pdf-format.

 

Guide till utveckling av medicinska, kosmetiska eller hygieniska produkter

Läkemedelsverkets guide vänder sig i första hand till små och medelstora företag samt till forskare och innovatörer som planerar eller håller på att utveckla läkemedel, medicinteknik, kosmetiska eller hygieniska produkter. 

  SME-guiden

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies