Företag

 

Information om marknadsföringstillstånd för intravenösa (IV) vätskor

 Läs mer

 

Är min produkt ett läkemedel? 

Här finner du bl a en guide över ämnen som indikerar om produkten kan vara ett läkemedel eller inte.

 Är min produkt ett läkemedel?  

 

Elektroniska ansökningar

Läkemedelsverket uppmanar alla sökande att skicka in ansökningar för godkännande av läkemedel i enbart elektroniskt format. Använd gärna den europeiska portalen, CESP.

 Elektroniska ansökningar

 

Vetenskaplig rådgivning med LV och TLV

Boka gemensam vetenskaplig rådgivning med Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 Vetenskaplig rådgivning med LV och TLV

Brexit föranleder ändrat referensland för befintliga läkemedelsgodkännanden

När Storbritannien nu lämnar EU är det nödvändigt att byta referensland för de läkemedel som tidigare godkänts i MRP/DCP. Läkemedelsverket välkomnar därför förfrågningar om byte till Sverige som referensland.

 Läs mer

 

Produktresumé och bipacksedel

Från den 20 april genomförs en övergång till att publicera produktresumé och bipacksedel i pdf-format (från word-format). Övergången beräknas vara klar under maj. Alla produktresuméer och bipacksedlar kommer vara tillgängliga under övergångsperioden antingen i word- eller pdf-format.

 

Guide till utveckling av medicinska, kosmetiska eller hygieniska produkter

Läkemedelsverkets guide vänder sig i första hand till små och medelstora företag samt till forskare och innovatörer som planerar eller håller på att utveckla läkemedel, medicinteknik, kosmetiska eller hygieniska produkter. 

  SME-guiden

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies