Företag

 

Är min produkt ett läkemedel? 

Här finner du bl a en guide över ämnen som indikerar om produkten kan vara ett läkemedel eller inte.

 Är min produkt ett läkemedel?

 

Totalt stopp för djurförsök i EU för kosmetiska produkter från 11 mars 2013

Kommissionen meddelade att man håller fast vid den tidsfrist som rådet och parlamentet fastställde år 2003.

 Läs mer på Kommissionens webbplats för bakgrundsinformation 

Elektroniska ansökningar

Läkemedelsverket uppmanar alla sökande att skicka in ansökningar för godkännande av läkemedel i enbart elektroniskt format. Använd gärna den europeiska portalen, CESP.

 Elektroniska ansökningar
  

Ny lagstiftning för läkemedelssäkerhet

En ny Europeisk lagstiftning för övervakning av läkemedelssäkerhet har införts under 2012.

 Mer om den nya lagstiftningen

Välkommen till Farmakovigilansdagen 2015

Den 19 maj är det dags för Farmakovigilansdagen 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet.

 Läs mer

 

Guide till utveckling av medicinska, kosmetiska eller hygieniska produkter

Läkemedelsverkets guide vänder sig i första hand till små och medelstora företag samt till forskare och innovatörer som planerar eller håller på att utveckla läkemedel, medicinteknik, kosmetiska eller hygieniska produkter. 

  SME-guiden

 

Vetenskaplig rådgivning med LV och TLV

Boka gemensam vetenskaplig rådgivning med Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 Vetenskaplig rådgivning med LV och TLV

 
 
 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies