Avgifter för homeopatika

Ansökningsavgifter och årsavgifter för homeopatiska läkemedel (humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel)

Förordning (SFS 2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel har ändrats från och med den 1 januari 2017.


 Förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Enligt förordning (SFS 2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel ska ansökningsavgift, tilläggsavgift och årsavgift betalas enligt vad som framgår av förordningen. I tabellen nedan anges avgifterna i förkortad form.

 

Ärendetyp (för fullständig information se SFS 2010:1167)

AVGIFT (SEK)

Ansökningsavgifter för registrering av homeopatiska läkemedel (se 2 kap 6 §)

Avgiften avser ett enskilt enkelmedel, enkelmedel i en spädningsserie eller ett sammansatt medel med flera beståndsdelar.

Ansökan om registrering av ett homeopatiskt läkemedel

4 400

Ansökan om erkännande av en registrering av ett homeopatiskt läkemedel enligt det decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet när Sverige är berörd medlemsstat

 

 

2 200

Förnyat godkännande

Ingår i årsavgift

Ansökan om utvidgning av en befintlig registrering 

4 400 

Tillkommande avgifter för registrering av homeopatiska läkemedel för försäljning vid begäran att Sverige ska fungera som RMS inom DCP eller MRP  (se 3 kap 4 §)

Avgiften avser ett enskilt enkelmedel, enkelmedel i en spädningsserie eller ett sammansatt medel med flera beståndsdelar. Utöver avgift enligt denna paragraf ska avgift betalas enligt ovan (2 kap. 6 §)

Avgift för en begäran om att Sverige ska fungera som RMS inom DCP eller MRP i samband med en ansökan i en annan medlemsstat om registrering av ett homeopatiskt läkemedel uppgår till

4 400

 

Ändring av en befintlig registrering (se 3 kap 7 §)

För homeopatiska läkemedel avser avgiften ett enskilt enkelmedel, enkelmedel i en spädningsserie eller ett sammansatt medel med flera beståndsdelar.

Typ II ändring

2 200

Typ IA och IB ändring inom samtliga procedurer

Ingår i årsavgift

 

 

Årsavgifter (se 4 kap 1 §)

Homeopatiska läkemedel (för ett enskilt enkelmedel, enkelmedel i en spädningsserie eller ett sammansatt medel med flera beståndsdelar)

250

 

Betalning av avgifter

För information om betalning av avgifter och annan relaterad information se motsvarande sidor för läkemedel. Där anges även avgifter för konventionella läkemedel. 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies