Ansökan om förnyad registrering för homeopatiska läkemedel

Ansökan om förnyelse av homeopatiska läkemedel för humant bruk ska komma in till Läkemedelsverket senast nio månader innan registreringen upphör att gälla. Ansökan om förnyelse av homeopatiska läkemedel avsedda för djur ska komma in till Läkemedelsverket senast sex månader innan registreringen upphör att gälla.

Enligt 4 kap. 17 § läkemedelslagen (2015:315) är en registrering av ett homeopatiskt läkemedel giltig i 5 år och ska därefter förnyas.

Den ursprungliga registreringen gäller fram till dess att Läkemedelsverket fattat beslut angående förnyelseansökan. Om förnyelseansökan inte inkommer i tid upphör registreringen att gälla och därmed får produkten inte längre säljas i Sverige. Något lagligt stöd för Läkemedelsverket att bevilja uppskov finns inte.

En förnyelseansökan för varje enskild registrerad produkt ska vara upprättad på blanketten "Ansökan om förnyad registrering av homeopatiska läkemedel". Blanketten återfinns i spalten till höger på denna sida. 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies