Regler

De lagar och regler som gäller inom det homeopatiska området.

Tillverkning, import och försäljning

När det gäller tillverkning och import av homeopatiska läkemedel gäller samma regler som för andra läkemedel (se Lagar nedan). Partihandel med homeopatiska läkemedel får endast bedrivas av den som fått tillstånd av Läkemedelsverket. Registrerade homeopatiska läkemedel får säljas fritt inom detaljhandeln.

Lagar

De lagar som reglerar tillverkning, import och handel med homeopatiska läkemedel i Sverige.

  • SFS 2015:315 Läkemedelslagen 
  • LVFS 2004:7 Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel
  • LVFS 2003:2 Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om registrering av vissa homeopatika
  • LVFS 2000:9 Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för läkemedel
  • LVFS 1997:3 Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd för partihandel med läkemedel
  • LVFS 2006:8 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel
  • LVFS 2006:12 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:9) om registrering av vissa homeopatika
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel

Olaglig försäljning

Försäljning av homeopatiska medel som inte registrerats av Läkemedelsverket är olaglig. Anmälan om olaglig försäljning kan skickas till Läkemedelsverket via e-post till registrator.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies