Regler

De lagar och regler som gäller inom det homeopatiska området.

Tillverkning, import och försäljning

När det gäller tillverkning och import av homeopatiska läkemedel gäller samma regler som för andra läkemedel (se Lagar nedan). Partihandel med homeopatiska läkemedel får endast bedrivas av den som fått tillstånd av Läkemedelsverket. Registrerade homeopatiska läkemedel får säljas fritt inom detaljhandeln.

Lagar och regler

De lagar som reglerar tillverkning, import och handel med homeopatiska läkemedel i Sverige.

Olaglig försäljning

Försäljning av homeopatiska medel som inte registrerats av Läkemedelsverket är olaglig. Anmälan om olaglig försäljning kan skickas till Läkemedelsverket via e-post till registrator.

 


 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies