Homeopatiska läkemedel för djur

Homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel ska registreras hos Läkemedelsverket för att få säljas på den svenska marknaden.

Registrering

Dokumentationskraven för homeopatiska humanläkemedel som beskrivs i vägledningarna, kan till stora delar tillämpas också för homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel.

För vägledning kring utformningen av ansökan, vilket ansökningsformulär som bör användas etc. se Registrering och uppföljning av homeopatiska läkemedel.

Administrering av homeopatiska läkemedel till djur

Sällskapsdjur och livsmedelsproducerande djur får behandlas med registrerade homeopatiska läkemedel avsedda för veterinärt eller humant bruk. Administreringen får dock endast ske efter att en veterinär har gjort bedömningen att inga andra åtgärder behöver vidtas för att tillgodose djurskydds- eller smittskyddsaspekter. Ytterligare information kring djurägarens respektive veterinärens ansvar lämnas i första hand av Jordbruksverket.

Karenstider

Vid behandling av livsmedelsproducerande djur med homeopatiska läkemedel måste hänsyn tas till Livsmedelsverkets karensbestämmelser.

 

 

 

 

 
 

Kontakta oss

 

Externa länkar

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies