Kosmetiska produkter

Denna information är för dig som bedriver eller vill bedriva verksamhet med kosmetiska produkter. Informationen ska hjälpa dig att ta reda på vilken typ av aktör du är, enligt regelverket, och se till att du hittar de skyldigheter och regler som gäller för din roll och verksamhet.

Informationen kompletterar och förtydligar regeltexterna, men Läkemedelsverket understryker att du måste sätta dig in i den lagstiftning som du är skyldig att följa. Kosmetiska produkter genomgår aldrig en godkännandeprocess, utan det yttersta ansvaret för att de följer reglerna, ligger på dig som har produkter på marknaden.

kosmetikatillverkning

Ska du tillverka produkter?

Läs om regler för dig som tillverkar kosmetika

   
import

Ska du importera produkter från ett land utanför EU/EES?

Läs om regler för dig som importerar kosmetika från land utanför EU/EES

   
EU-import

Ska du föra in produkter från ett annat EU/EES-land?

Läs om regler för dig som för in kosmetika från annat EU/EES land

   
Butik

Köper du produkter från en svensk leverantör?

Läs om regler för dig som köper kosmetika från svensk leverantör 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies