Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika

Huvuduppdraget för Läkemedelsverkets enhet för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika är tillsyn och tillsynsvägledning gällande kosmetiska produkter, tatueringsfärger och permanent makeup.

Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika tillhör Läkemedelsverkets verksamhetsområde Tillsyn. Vid behov samarbetar enheten med verkets experter inom t.ex. miljö, toxikologi, medicin och juridik.
Vi jobbar med:

Tillsyn

 • av kosmetiska produkter
 • av tatueringsfärger och permanent makeup

 Om tillsyn

 Tillsynsrapporter

 Om planerade tillsynsaktiviteter

Tillsynsvägledning

 • till landets kommunala miljö- och hälsoskyddsmyndigheter samt Länstyrelser i frågor kring kosmetika, tatueringsfärger och permanent makeup.

 Tillsynsvägledning för kommuner 

Oönskade effekter vid kosmetikaanvändning

 • Tar emot, utreder och vidarerapporterar rapporter om oönskade effekter uppkomna vid kosmetikaanvändning

 Om oönskade effekter 

Behörig myndighet inom EU för kosmetiska produkter

 • Läkemedelsverket är utsedd till så kallad behörig myndighet i Sverige för kosmetiska produkter

 Behöriga myndigheter inom EU/EES

Regelutveckling

 • Medverkar vid regelutveckling på EU-nivå (kosmetika) och nationell nivå (kosmetika, tatueringsfärger och permanent makeup)

Information

 • Svarar på frågor om kosmetika, tatueringsfärger, permanent makeup och tillhörande lagstiftning från företag, allmänheten, journalister m.m.
 • Informerar kosmetikaföretagen om regler och regeländringar via webbsidan, pressmeddelanden, nyhetsbrev och informationsdagar

För register

 • För register över tatueringsfärger och permanent makeup som enligt reglerna ska anmälas till Läkemedelsverket
 • För register över de som frivilligt anmält kosmetiska produkter till Läkemedelsverket

Miljöarbete

Ett av Läkemedelsverkets fokusområden är hållbar utveckling med målsättningen att få förståelse för en helhetssyn som inkluderar både hälsa och miljö. Arbetet kopplar både till läkemedel och kosmetika.

Enheten är involverad i samverkansprojekt med bland annat Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. 

Samverkan

 • Samverkar bland andra med myndigheter (nationellt/EU), kommuner och branschorganisationer
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies