Import från land utanför EU/EES

Med import menas ta in kosmetiska produkter från land som inte tillhör EU/EES.

Du är importör om du:

  • direktimporterar kosmetiska produkter tillverkade utanför EU/EES från ett land som inte tillhör EU/EES.
  • återimporterar kosmetiska produkter tillverkade inom EU/EES men som därefter exporterats utanför EU/EES
  • direktimporterar kosmetiska produkter tillverkade utanför EU/EES från ett land som inte tillhör EU/EES, även om samma typ av produkt också importeras av annan aktör inom EU/EES.

Vilka länder som ingår i EU/EES (Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) hittar du på Tullverkets hemsida.

Att tänka på vid import

Även om de produkter som du importerar uppfyller reglerna i produkternas ursprungsland så betyder detta inte att de även uppfyller kosmetikalagstiftningen inom EU/EES. Du som importerar produkter för att släppa ut på den svenska marknaden måste kontrollera att produkterna uppfyller kosmetikalagstiftningen inklusive specifika regler för Sverige. Innan produkterna släpps ut på marknaden behöver produkterna därför troligen anpassas till det regelverk som gäller här.

Importörens skyldigheter som ansvarig person

Den som importerar kosmetika från land utanför EU/EES ska vara den så kallade ansvarige personen för produkterna enligt artikel 4 i förordning (EG) 1223/2009. Importören har möjlighet att låta en annan person inom EU/EES vara ansvarig person för produkterna. I sådant fall måste den personen utses skriftligen av importören och den utsedde personen ska godkänna detta skriftligen.

 Läs om de skyldigheter som ansvarig person måste känna till och följa

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies