Införsel från EU/EES-land

Med införsel menas att ta in kosmetiska produkter från ett annat land inom EU/EES till Sverige.

Du som för in produkter från EU/EES-land för att tillhandahålla i Sverige är distributör förutsatt att produkten inte ändras/omarbetas.

Med tillhandahålla kosmetiska produkter på EU/EES-marknaden betyder att man gör en leverans av kosmetiska produkter för distribution, vidareförsäljning, förbrukning eller användning i samband med kommersiell verksamhet. Det spelar ingen roll om man tar betalt för produkterna eller ger bort dem gratis. Varje leverans som görs är ett nytt tillhandahållande. Tillhandahålla produkter gör du till exempel om du säljer kosmetika i butik eller via internet.

Tre punkter att kontrollera för att avgöra om du är distributör eller ansvarig person

Det är mycket viktigt att verkligen fastställa att din status är distributör och inte ansvarig person. Det är stor skillnad på omfattning av ansvar och skyldigheter, och du bör noga överväga denna skillnad innan du beslutar dig för en leverantör utanför EU/EES eller genomför ändringar av en produkt.

  1. Kommer produkterna från ett land inom EU/EES?
    Är du osäker bör du kontrollera om landet du tar in varan från ligger inom EU/EES. En förteckning över dessa hittar du på Tullverkets hemsida. Om produkten tas från ett annat land blir du importör till EU/EES och därmed ANSVARIG PERSON. 
  2. Har produkterna ursprung inom EU/EES, men exporterats utanför EU/EES och du återimporterar dem till EU/EES?
    Även om produkterna har sitt ursprung inom EU/EES så räknas det som import till EU/EES, och du blir då ansvarig person.
  3. Har produkterna ändrats?
    Om du för in kosmetika från ett EU/EES-land och ändrar/omarbetar produkten, till exempel genom att ändra produktnamn, varumärke, innehållet i märkningen eller sammansättningen, ses du som ansvarig person för produkten. I vissa fall är du som distributör skyldig att översätta märkning till svenska för att uppfylla kravet på svensk märkning. Sådan översättning medför dock inte att du får rollen ansvarig person. Distributörer som översätter märkning på eget initiativ ska anmäla sådan översättning till CPNP.

 Läs mer om rollen som ansvarig person

Skyldigheter för distributören

Dina skyldigheter som distributör fastställs i Artiklarna 6, 7, 13.3-4 och 23 i förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. I tabellen nedan finns dessa skyldigheter uppdelade i olika avsnitt.  Klicka på länkarna för att få mer information.

Skyldigheter för distributören innan produkt tillhandahålls på marknaden

Referens till lagstiftningen

(om inget annat anges avses förordning 1223/2009)

Kontroll av hållbarhetstid Art. 6.2
Kontroll av märkning Art. 6.2
Översättning av märkning Art. 6.2, 19.5, 4 § förordning 2013:413
Anmälan av översättning Art. 13.3
Åtgärder om produkt har brist Art. 6.3
Transport och lagring Art. 6.4
Meddela ansvarig person vid återintroducering av produkt som inte längre släpps ut Art. 13.4

 

Skyldigheter för distributören när produkten finns på marknadenReferens till lagstiftningen
För produkter som inte förförpackas: lämna märkningsinformation enligt art. 19.1 i förordning 1223/2009 till köparen vilken även ska uppfylla krav på svensk märkning i 2§ LVFS 2013:10 19.1, 19.5, 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10)
För små produkter, t.ex. tvål, kulor med badskum, där det av praktiska skäl är omöjligt att ha ingrediensförteckning på etikett, remsa, tejp eller kort: skylta uppgifter om ingrediensförteckning i närhet till säljbehållare Art. 19.3
Marknadsföring Art. 20, förordning 655/2013 om produktspecifika påståenden
Rapportering av allvarliga oönskade effekter Art. 2.1p, 23
Åtgärder om produkt utgör hälsorisk Art. 6.3
Åtgärder om produkt har brist Art. 6.3
Identifikation inom leveranskedjan Art. 7
Samarbeta med myndigheter Art. 6.5

 

Avgifter och frivillig anmälan till Läkemedelsverket 

För att finansiera Läkemedelsverkets tillsyn tas avgifter ut i form av årsavgifter eller timtaxa från de som släpper ut eller tillhandahåller kosmetiska produkter i Sverige. För distributörer, det vill säga de som tillhandahåller produkter som förts in från annat EU/EES-land eller som levererats från svensk leverantör, som inte har skyldighet enligt artikel 13.1-4 i förordning 1223/2009 att anmäla uppgifter till EU:s kosmetikaregister CPNP, finns möjlighet till frivillig anmälan till Läkemedelsverket enligt 4-12 §§ LVFS 2013:10. En frivillig anmälan påverkar i vilken form avgifter tas ut.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies