Att köpa från svensk leverantör

Den som köper kosmetiska produkter från en leverantör i Sverige för att sälja vidare inom landet är distributör.

Du som köper produkter från en svensk leverantör för att tillhandahålla i Sverige är distributör förutsatt att produkten inte ändras eller omarbetas. 

Med "tillhandahålla kosmetiska produkter på EU/EES-marknaden" menas att man gör en leverans av kosmetiska produkter för distribution eller vidareförsäljning, förbrukning eller användning i samband med kommersiell verksamhet. Det spelar ingen roll om man tar betalt för produkterna eller ger bort dem gratis. Varje leverans som görs är ett nytt tillhandahållande.

Ändrar du produkten blir du ansvarig person

Det är mycket viktigt att verkligen fastställa att din status är distributör och inte ansvarig person. Det är stor skillnad på omfattning av ansvar och skyldigheter, och du bör noga överväga denna skillnad innan du genomför ändringar av en produkt.

Vad är en ändring?

Om du köper en produkt från en svensk leverantör och ändrar eller omarbetar produkten, till exempel genom att ändra produktnamn, varumärke, innehållet i märkningen eller sammansättningen, ses du som ansvarig person för produkten.

I vissa fall är du som distributör skyldig att översätta märkning till svenska för att uppfylla kravet på svensk märkning. Sådan översättning medför dock inte att du får rollen ansvarig person. Distributörer som översätter märkning på eget initiativ ska anmäla sådan översättning till CPNP.

Distributörens skyldigeheter

Dina skyldigheter som distributör fastställs i Artikel 6, 7, 13.3-4 och 23 i förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. I tabellen nedan finns dessa skyldigheter uppdelade i olika avsnitt.  Klicka på länkarna för att få mer information.

Skyldigheter för distributören innan produkt tillhandahålls på marknaden

Referens till lagstiftningen

(om inget annat anges avses förordning 1223/2009)

Kontroll av hållbarhetstid Art. 6.2
Kontroll av märkning Art. 6.2
Översättning av märkning Art. 6.2, 19.5, 4 § förordning 2013:413
Anmälan av översättning Art. 13.3
Åtgärder om produkt har brist Art. 6.3
Transport och lagring Art. 6.4
Meddela ansvarig person vid återintroducering av produkt som inte längre släpps ut Art. 13.4

  

Skyldigheter för distributören när produkten finns på marknadenReferens till lagstiftningen
För produkter som inte förförpackas: lämna märkningsinformation enligt art. 19.1 i förordning 1223/2009 till köparen vilken även ska uppfylla krav på svensk märkning i 2§ LVFS 2013:10 19.1, 19.5, 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10)
För små produkter, t.ex. tvål, kulor med badskum, där det av praktiska skäl är omöjligt att ha ingrediensförteckning på etikett, remsa, tejp eller kort: skylta uppgifter om ingrediensförteckning i närhet till säljbehållare Art. 19.3
Marknadsföring Art. 20, förordning 655/2013 om produktspecifika påståenden
Rapportering av allvarliga oönskade effekter Art. 2.1p, 23
Åtgärder om produkt utgör hälsorisk Art. 6.3
Åtgärder om produkt har brist Art. 6.3
Identifikation inom leveranskedjan Art. 7
Samarbeta med myndigheter Art. 6.5

 

Anmäla och avgifter

För att finansiera Läkemedelsverkets tillsyn tas avgifter ut i form av årsavgifter eller timtaxa från de som släpper ut eller tillhandahåller kosmetiska produkter i Sverige.

 Läs mer om anmälan och avgifter

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies