Anmälan av översättning till CPNP

Om distributören gör en översättning av hela eller delar av märkningen på en befintlig kosmetisk produkt ska distributören anmäla detta till EU:s webbportal CPNP.

När en distributör på eget initiativ översätter produktmärkning för att uppfylla nationella språkkrav ska distributören anmäla detta till EU:s kosmetikaregister Cosmetic Products Notification Portal (CPNP).

För de distributörer som är anmälningsskyldiga till CPNP tas årsavgifter ut. Vid Läkemedelsverkets tillsyn av de distributörer som inte är anmälningsskyldiga till CPNP tas tillsynsavgift i form av timtaxa ut.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies