Åtgärder om produkt har brist

Du som distributör har ett viktigt ansvar att agera och informera om produkterna har felaktigheter

Om du som distributör uppmärksammar att en produkt inte följer reglerna för kosmetiska produkter ska den inte göras tillgänglig på marknaden förrän bristerna har rättats till.

Om produkten redan finns på marknaden är du som distributör skyldig att vidta nödvändiga korrigerande åtgärder för att se till att produkten uppfyller reglerna eller se till att produkten dras tillbaka från marknaden eller återkallas från slutanvändaren.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies