Åtgärder om produkt utgör hälsorisk

Du som distributör har ett viktigt ansvar att agera och informera om produkterna innebär hälsorisker.

Du som distributör ska omedelbart meddela nedanstående parter om en kosmetisk produkt skulle visa sig innebära en risk för människors hälsa:

  • Den ansvariga personen
  • Behöriga nationella myndigheter i de länder där produkten tillhandahållits

Du ska förmedla uppgifter om vilka brister som produkten har, och vilka åtgärder du har vidtagit för att rätta till bristerna.

Du som distributör ska även samarbeta med Läkemedelsverket och/eller den behöriga myndigheter i andra EU/EES-länder där du tillhandhåller produkten i syfte att minska risker med produkter som du redan tillhandahållit på marknaden. Exempel på åtgärder är att dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla produkterna från konsumenterna.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies