Hållbarhetsdatum - märkning och kontroll

Alla kosmetiska produkter för mer än engångsbruk måste förses med uppgifter om dess hållbarhet. Som distributör har du skyldighet att se till att märkningen finns och att hållbarhetstiden inte har löpt ut.

Märkning av produkter med kort hållbarhetsdatum

Kosmetiska produkter med en kortare hållbarhet (30 månader eller kortare) ska förses med hållbarhetsmärkningen "bäst före utgången av" följt av datum. Som ett alternativ till detta kan produkten förses med den så kallade "timglassymbolen" följt av ett datum (se bilaga 7 i EU:s kosmetikaförordning 1223/2009).

 Timglassymbolen – bäst före (flera filformat)

Hållbarhetsmärkning på andra språk än svenska

Produkter med hållbarhetsmärkning på annat språk (best Before/ EXPIRE/ mindestens haltbar e.dyl.) ska förses med texten "bäst före utgången av" och datum eller med timglassymbol följt av datum.

Märkning av produkter med långt hållbarhetsdatum

Produkter med en längre hållbarhet (hållbarhet mer än 30 månader) ska vara märkta med "öppen burk"-symbolen (se bilaga 7 i EU:s kosmetikaförordning 1223/2009). Bäst före-datum enligt ovan i kombination med "öppen burk"-symbolen är inte ett krav.

 Öppen burk-symbolen – livslängd öppnad produkt (flera filformat)

Sammanfattning av reglerna för hållbarhetsmärkning

Hållbarhet för produkten Tillåtna typer av märkning Text eller symbol för märkning
Mindre än 30 månader Hållbarhetsdatum måste finnas "Bäst före utgången av" eller Timglassymbolen med hållbarhetsdatum
30 månader eller mer

Hållbarhet efter öppnande ("Öppen burk") måste finnas

"Öppen burk"-symbolen med uppgift om hållbarhet efter öppnande

Hållbarhetsdatum får finnas

"Bäst före utgången av" eller Timglassymbolen med hållbarhetsdatum

Kontroll av hållbarhetsdatum

Distributören ansvarar för att kontrollera att hållbarheten inte löpt ut för produkter som är försedda med bäst före-datum eller med timglassymbolen. Som distributör bör du ställa krav på den ansvariga personen att få information så att du kan avgöra hur länge produkter märkta med ”öppen burk”-symbolen är säljbara.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies