Identifiering inom leveranskedjan

Du som distributör är skyldig att ha information, så att det går att identifiera det närmaste steget, upp- och nedströms, i leveranskedjan för varje tillverkningsparti av en kosmetisk produkt.

Du som distributör skall hålla uppgifter så att det går att identifiera från vilken ansvarig person eller distributör du fått ett tillverkningsparti (batch) av en produkt levererat. På samma sätt skall du som distributör kunna identifiera till vilka distributörer du har levererat vidare ett tillverkningsparti av en produkt, om så sker.

Denna information skall sparas i tre år och skall på begäran från behöriga myndigheter kunna redovisas.

 The EU’s role in cosmetics (European Commission)

Olika former av dokumentation, till exempel följesedlar, kommer att anses som acceptabel identifikation av leveranskedjan. Satsnumret (batchnumret) för tillverkningspartiet, eller annan uppgift som kan fungera som identitet, bör framgå av dokumentationen.

Krav på identifiering av leveranskedjan kan till exempel bli aktuellt om en viss produkt utgör risk för hälsan och krav på tillbakadragande av produkt från leveranskedjan övervägs.

Som distributör behöver du däremot inte spara uppgifter om vilka slutkonsumenter produkten har sålts till.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies