Lagring och transport

Som distributör är du skyldig att se till att kosmetiska produkter lagras och transporteras på rätt sätt.

Under tiden som du som distributör har ansvar för en kosmetisk produkt är du skyldig att se till att produkten lagras och transporteras på ett lämpligt sätt. Detta för att undvika att produkten påverkas på ett sätt så att den inte längre uppfyller reglerna, till exempel att dess hållbarhet och säkerhet påverkas.

Med lämplig lagring och transport menas exempelvis att hålla den temperatur och de ljusförhållanden som är lämpliga för respektive produkt. Din leverantör bör meddela hur produkterna ska lagras.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies