Marknadsföring

En kosmetisk produkt får inte vara försedd med vilka påståenden som helst. Flera olika regelverk styr över hur marknadsföringen får utformas. Du som distributör är skyldig att se till de delar av marknadsföringen som du sköter görs på ett korrekt sätt.

Två huvudsaklig krav om marknadsföring i regelverket

Artikel 20 i förordning 1223/2009:

 • Text, namn, varumärken, bilder och tecken, figurativa eller ej, som används i produkternas märkning, vid tillhandahållande på marknaden och i reklam för kosmetiska produkter får inte antyda någon egenskap eller funktion som produkterna i fråga inte har.
 • Marknadsföring av kosmetiska produkter som anger att att inga djurförsök har utförts får endast göras då inga djurförsök har utförts av någon i syfte att utveckla kosmetiska produkterDetta gäller såväl slutprodukt, prototyp som beståndsdelar.

 Läs mer om förbud mot djurförsök

Den första punkten preciseras ytterligare genom en stödjande förordning om påståenden om kosmetiska produkter samt riktlinjer till denna, som EU-kommissionen tagit fram. Syftet är att ge konsumenten möjlighet att göra ett välinformerat val baserat på sanningsenliga påståenden utan att bli vilseledd.

Felaktig marknadsföring får inte ske i något led av leveranskedjan, och när du säljer kosmetiska produkter till distributörer bör du som ansvarig person informera dem om vilken marknadsföring som får används och framförallt vilken marknadsföring som inte får användas.

Marknadsföring som omklassificerar produkten

Det är också mycket viktigt att du som ansvarig person inte marknadsför dina produkter på ett sådant sätt så att de faller utanför definitionen för kosmetiska produkter. Felaktig marknadsföring av en kosmetiska produkt kan till exempel medföra att produkten istället klassificeras som läkemedel, medicinteknisk produkt eller kemisk produkt (biocid).

Påståenden om botande egenskaper

Enligt 1§ första stycket första punkten läkemedelslagen (1992:859) skall produkter "som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur" klassificeras som läkemedel. Alltså räknas din produkt som läkemedel om det görs sådana påståenden om den.

En produkt som klassificeras som läkemedel får inte säljas utan att ha ett godkännande för försäljning som läkemedel eller omfattas av någon av de registreringar som framgår av 5§ i läkemedelslagen.

 Läs mer om produktklassificering

Produkter mot till exempel mygg/knott/fästingar och desinficerande/antiseptiska produkter ses inte som kosmetika och faller istället under kemikalielagstiftningen. Kontakta Kemikalieinspektionen som är ansvarig myndighet för dessa produkter.

 Kemikalieinspektionen

Exempel på påståenden som inte får användas

Nedan listas några exempel på påståenden som inte får användas i marknadsföringen av kosmetiska produkter. Observera att detta bara är vanligen förekommande exempel och de skall inte ses som en uttömmande lista.

Hudproblem

 • Motverka, bota eller lindra hudproblem, såsom klåda, eksem, utslag eller allergiska reaktioner

Hudsjukdomar

 • Referenser till hudsjukdomar som exempelvis psoriasis
 • Påståenden om att en produkt är särskilt lämpad för personer med en viss sjukdom

Muskler, leder och cirkulation

 • Smärtlindring
 • Ökad blodcirkulation
 • Effekter på muskler och leder

Mikroorganismer, svampar och parasiter

 • Desinficerande
 • Antiseptisk
 • Motverka, bota eller lindra bakterie- eller svampangrepp

Sår

 • Användning vid sårvård
 • Sprucken hud, småsår

Akne

 • Behandling av akne ("förebyggande mot akne" kan accepteras för rengörande akneprodukter)

Påverkan på tillväxt av hår, ögonfransar och ögonbryn

 • Stimulerar eller påverkar tillväxt av hår, ögonfransar/ögonbryn

Exempel på användningsområden och påståenden som får användas

Följande är exempel på påståenden om effekt som är tillåtna för kosmetiska produkter. De är inte att betrakta som medicinska påståenden. Observera att detta vanligen förekommande exempel och de skall inte ses som en uttömmande lista.  

Insektsbett och solsveda

 • "Mot klåda av insektsstick och lindrig solbränna"

Celluliter

 • Celluliter
 • Bristningar (striae) betraktas inte som medicinska påståenden

Hårbotten

 • Mjäll (såvida inte påståendet rör mjälleksem, seborré eller liknande)

Torr hy

 • Mjukgörande vid torr hy

Tandkrämer

 • Förebygger karies (Endast för tandkrämer som innehåller fluorid)
 • Motverkar plack (inga andra påståenden om vad plack kan leda till)
 • Skyddar känsliga tandhalsar (blockerar tandkanaler)
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies