Meddelande av återintroducering av produkt

Du som distributör måste meddela den ansvarige personen om du återintroducerar en kosmetisk produkt som släppts ut på marknaden före 11 juli 2013 vilken inte längre släpps ut av den ansvarige personen.

Om du som distributör återintroducerar och tillhandahåller produkter som släppts ut på marknaden före 11 juli 2013 vilka inte längre släpps ut på marknaden av ansvarig person, behöver du meddela följande till den ansvarige personen:

  • Den kosmetiska produktens kategori och dess namn både i ursprungslandet och i det land du säljer produkten i. Namnen ska möjliggöra att produkten säkert kan identifieras.
  • Vilken eller vilka länder inom EU/EES du säljer produkten i
  • Ditt namn och adress

Den ansvarige personens skyldighet

Den ansvarige personen skall sedan kontrollera att produkten är anmäld sedan tidigare i de länder som du säljer produkten i eller se till att produkten anmäls till EU:s kosmetikaregister Cosmetic Products Notification Portal (CPNP).

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies