Rapportering av allvarliga oönskade effekter

Du som distributör har ett viktigt ansvar att agera och informera om en produkt orsakat allvarliga oönskade effekter.

Här kan du läsa mer om allvarliga oönskade effekter och hur dessa ska rapporteras till behöriga myndigheter i de länder dessa inträffat:

 Rapportera allvarliga oönskade effekter


 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies