Samarbete med myndigheter

Som distributör är du skyldig att samarbeta med myndigheter i samband med korrigeringar och andra riskreducerande åtgärder samt vid tillsyn

Skyldighet till samarbete vid korrigering av brister och hälsorisker

Om en produkt har brister och/eller utgör en risk för människors hälsa har du som distributör skyldighet att samarbeta med Läkemedelsverket (eller annan nationell behörig myndighet) i samband med de åtgärder som krävs för att minimera hälsorisken.

Skyldighet till samarbete vid tillsyn

Läkemedelsverket och de kommunala nämnderna har enligt 2 kap. 23 och 31 §§ Miljötillsynsförordningen (2011:13)  tillsynsansvaret för kosmetiska produkter i Sverige. Du som utövar verksamhet som lyder under förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter, Miljöbalken och andra tillämpliga regler är skyldig att samarbeta med tillsynsmyndigheterna.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies