Kosmetikalagstiftning - arkiv

På denna sida samlar vi rättsakter som har konsoliderats (det vill säga lagts samman). Länkar till de konsoliderade versionerna finns på huvudsidan.

Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

Ursprungstext

 Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter 

Bibliografiska data för 1223/2009 där samtliga rättelser och ändringar sammanfattas.

Rättelser av svenska versionen

 Rättelse publicerad 15 november 2012

 Rättelse publicerad 15 mars 2013

Ändringsförordningar


 Förordning (EU) 344/2013 (Publicerad 4 april 2013, i kraft 11 juli 2013)

 Förordning (EU) 658/2013 (Publicerad 10 juli 2013, i kraft 1 september 2013)

 Förordning (EU) 483/2013 (Publicerad 24 maj 2013, i kraft 1 april 2014)

 Förordning (EU) 1197/2013 (Publicerad 25 november 2013, i kraft 11 juli 2013 samt 1 juli 2014)

 Förordning (EU) 358/2014 (Publicerad 10 april 2014, i kraft 30 april 2014)

Förordning (EU) 866/2014 (Publicerad 8 augusti 2014, i kraft 28 augusti 2014)
 Rättelse av Förordning (EU) 866/2014

Förordning (EU) 1003/2014 (Publicerad 26 september 2014, i kraft 16 oktober 2014)

Förordning (EU) 1004/2014 (Publicerad 26 september 2014, i kraft 16 oktober 2014)

Förordning (EU) 2015/1190 (I kraft 10 augusti 2015, tillämpas från 10 augusti 2015 respektive 10 augusti 2016)

Förordning (EU) 2015/1298 (I kraft 18 augusti 2015, tillämpas från 18 februari 2016)

Förordning (EU) 2016/314 (I kraft 25 mars 2016, tillämpas från 25 mars 2017)

 Förordning (EU) nr 2016/621 (I kraft och tillämpas från 12 maj 2016)

 Förordning (EU) nr 2016/622 (I kraft och tillämpas från 12 maj 2016)

 Förordning (EG) nr 2016/1120 (I kraft och tillämpas från 1 augusti 2016)

 Förordning (EG) nr 2016/1121 (I kraft och tillämpas från 1 augusti 2016)

 Förordning (EG) nr 2016/1143 (I kraft och tillämpas från 3 augusti 2016)

 Förordning (EG) nr 2016/1198  (I kraft 12 augusti 2016, tillämpas från 12 februari 2017)

 

Ursprungstext, engelsk version 

 Regulation (EC) 1223/2009 on cosmetics

 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Ursprungstext

 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Ändringsföreskrifter

 Läkemedelsverkets föreskrifter (2014:1) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter (Publicerad 27 februari 2014, i kraft 1 mars 2014).

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies