Vad är en kosmetisk produkt?

Du måste förvissa dig om att den produkt du tänkt släppa ut eller tillhandahålla på marknaden är en kosmetisk produkt

Vad som är en kosmetisk produkt definieras i artikel 2.1a i EU-förordning 1223/2009 enligt följande:

"Ämnen eller blandningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår och hårbotten, naglar, läppar och yttre könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem eller förändra deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt."

Denna definition omfattar de produkter som i normalt förknippas med kosmetiska och hygieniska syften såsom tvålar, krämer, parfym och smink.

Det är mycket viktigt att du tar med i beräkningen att det finns produkter som vid en första anblick skulle kunna täckas in av definitionen ovan, men som likväl inte är kosmetiska produkter.

Syftet med produkten ska uppnås lokalt på de yttre delarna av kroppen där produkten används. Exempelvis räknas blodkärl inte som de yttre delarna av kroppen.

 Mer information om din produktklassificering

EU-kommissionen har också tagit fram flera dokument som behandlar vanliga (och mindre vanliga) gränsdragningsfrågor mellan kosmetiska produkter och andra produkttyper.

 Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Exempel på produkter som inte är kosmetika

Här följer vägledande exempel på produkter som inte är kosmetiska produkter, och lyder därför inte under förordning 1223/2009. Listan är på intet sätt heltäckande:

  • Produkter som marknadsförs med påståenden om att de lindrar eller botar sjukdomar (exempelvis acne, rosacea, eksem, psoriasis). Dessa produkter är läkemedel.
  • Produkter som har effekt, eller påstås ha effekt, i vävnader under huden såsom blodkärl och muskler. Dessa produkter är läkemedel.
  • Produkter som har farmakologisk, immunologisk eller metabolisk funktion, till exempel vissa produkter för tillväxt av hår och ögonfransar. Dessa produkter är läkemedel.
  • Produkter med huvudsakligen desinficerande/antibakteriell effekt, till exempel handsprit. Dessa produkter är biocider. Kemikalieinspektionen har tillsyn över dessa.
  • Produkter med mot till exempel mygg/knott/fästingar är kemiska produkter av kategorin bekämpningsmedel för vilka det behövs tillstånd från Kemikalieinspektionen vilka också har tillsyn över dessa.
  • Produkter som injiceras i huden för att ändra dess utseende, till exempel Botox och fillers. Botox är läkemedel medan fillers är medicintekniska produkter.
  • Produkter med kosmetiskt och hygieniskt syfte för djur. Dessa räknas som kemiska produkter. Kemikalieinspektionen har tillsyn över dessa.
 
 

Externa länkar

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies