Cannabis sativa (hampa)

Det är tillåtet att använda ingredienser med ursprung i hampfrön och syntetiskt framställd cannabidiol (CBD) i kosmetiska produkter. Däremot är det inte tillåtet att använda andra delar av cannabisväxten eller CBD som framställts från cannabisväxten.

Cannabisväxten

Cannabisväxten innehåller många olika aktiva ämnen (cannabinoider) varav två är cannabidiol (CBD) och tetrahydrocannabinol (THC). THC ger hallucinogena effekter. Cannabisväxten, med undantag för fröna, omfattas av reglerna för narkotika. Att fröna är undantagna beror på att de inte innehåller cannabinoider.

Cannabisfrön tillåtet

Narkotika är inte tillåtet i kosmetiska produkter (EU 1223/2009, bilaga II, nummer 306). Därför är inte ingredienser från cannabisväxten tillåtet, med undantag för ingredienser från fröna.

CBD – naturligt eller syntetiskt ursprung

CBD har två olika poster i databasen CosIng:

-CBD med ursprung från cannabisväxten omfattas av förbudsnummer 306.

-CBD med syntetiskt ursprung omfattas inte av förbudet.

 

Ansvarig person eller distributör måste kunna styrka råvarans ursprung.

 
 

Särskilda innehållsämnen

  • Cannabis sativa (hampa)
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies