Håruträtningsprodukter

Vid marknadskontroll av håruträtningsprodukter har myndigheter inom EU hittat för höga koncentrationer av formaldehyd.

På den här sidan pekar vi ut några av de regler som gäller ett särskilt produktområde. Samtliga skyldigheter du har när du sätter en kosmetisk produkt på marknaden når du istället via kosmetikastartsidan.

Vid marknadskontroll av håruträtningsprodukter, produkter som generellt beskrivs med "Brazilian" har myndigheter inom EU hittat för höga koncentrationer av formaldehyd.

Formaldehyd verkar irriterande på ögon och luftvägar. Inandning under lång tid kan ge luftvägsirritation, nästäppa och andningsbesvär av astmatyp. Upprepad hudkontakt kan ge allergiska reaktioner. Formaldehyd i låga koncentrationer är dock tillåtet som konserveringsmedel i kosmetiska produkter.

Ämnet formaldehyd kan frisättas från vissa ämnen, så kallade formaldehydavgivare. Oberoende av källa får inte kosmetiska produkter innehålla mer än 0,2 % formaldehyd som konserveringsmedel.

Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS) har i ett yttrande (Opinion on methylene glycol) konstaterat att användning av 0,2 % formaldehyd i håruträtningsprodukter inte anses säker. Ändrade bestämmelser är därför att vänta.

 YTTRANDE: Opinion on methylene glycol (SCCS)

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies