Liniment

Sportliniment klassificeras antingen som kosmetika, eller läkemedel och en bedömning görs i varje enskilt fall. Notera att kosmetiska produkter inte får marknadsföras som att de t.ex. har påverkan på blodcirkulation, muskler, leder eller verkar smärtlindrande.

På den här sidan pekar vi ut några av de regler som gäller ett särskilt produktområde. Samtliga skyldigheter du har när du sätter en kosmetisk produkt på marknaden når du istället via startsidan för kosmetika.

Flertalet av de ingredienser som används i liniment kan förekomma i läkemedel (oftast vissa utvärtes läkemedel - VUM) och kosmetika. För vägledning om din produkt är ett läkemedel eller inte se Läkemedelsverkets ämnesguide.

 För att en produkt ska kunna klassificeras som kosmetika ska den uppfylla kosmetikadefinitionen. Det betyder att produkten endast kan ha effekt på huden – "människokroppens yttre delar". Blodkärl, leder och muskler är vävnader som ligger djupare i kroppen. Kosmetiska produkter får därför inte marknadsföras som att de t.ex. har påverkan på blodcirkulation, muskler, leder eller verkar smärtlindrande.

 Läs mer om regler för marknadsföring av kosmetika

Ingredienser som t.ex. metylsalicylat, mentol, kamfer, capsaicin, eucalyptol, är ämnen som kan förekomma både i läkemedel och i kosmetika. För huvuddelen av dessa ämnen finns inga koncentrationsgränser i kosmetikabestämmelserna. Ämnenas innehåll i den enskilda produkten bedöms från fall till fall. Vid bedömning av hur mycket som får ingå av ämnena vägs samtliga ingredienser i produkten med liknande egenskaper in. Sammansättningen jämförs också med godkända läkemedel.

Europarådet har tagit fram dokument över aktiva ingredienser i kosmetikaprodukter kallat Actice ingredients used in cosmetics: safety survey. Dessa dokument kan anses vara vägledande i de fall en högsta koncentration för ämnet i fråga finns i dokumentet.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies