Ögonfransnäring och liknande produkter för ögonbryn och hår

Produkter för ögonfransar, ögonbryn och hår kan på grund av innehållsämnen klassificerats som läkemedel.

På den här sidan pekar vi ut några av de regler som gäller ett särskilt produktområde. Samtliga skyldigheter du har när du sätter en kosmetisk produkt på marknaden når du istället via kosmetikastartsidan.

Stimulering av hårtillväxt ses som medicinsk effekt

Stimulering av tillväxt av ögonfransar, ögonbryn och hår ser Läkemedelsverket som en medicinsk effekt vilken inte är förenlig med kosmetiska produkter. Kosmetiska produkter får inte marknadsföras med påståenden om stimulering av hårtillväxt då dessa ses som medicinska påståenden. Läs mer om regler för marknadsföring av kosmetika. Produkter kan på grund av ingående ämnen komma att klassificeras som läkemedel och så har också skett för produkter som Läkemedelsverket ansett stimulerarat tillväxt av fransar, bryn och hår vilka innehållit så kallade prostaglandinanaloger. Läkemedelsverket har gått ut och varnat allmänheten för att det finns risk att produkter som innehåller den här typen av ämnen kan ge allvarliga biverkningar. Prostaglandinanaloger används i ögonläkemedel bland annat i syfte att sänka trycket i ögat vid ögonsjukdom.

Läkemedelsverkets analyser av produkter på marknaden 

Under år 2012-2013 bedrev Läkemedelsverket ett analysprojekt vars syfte var att detektera eventuell förekomst av prostaglandinanaloger.

Till Särskilda produkttyper

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies