Allmänhetens tillgång till information

Ansvarig person är skyldig att hålla viss information kopplad till de kosmetiska produkter lätt tillgänglig för allmänheten.

 

Ansvarig person ska hålla följande uppgifter lätt tillgängliga för allmänheten med lämpliga medel:

  • Kvalitativ sammansättning för den kosmetiska produkten (namn på ingående ingredienser)
  • Kvantitativ sammansättning (haltuppgifter) för ingående ingredienser som klassificeras som farliga ämnen enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1271/2008  
  • För parfym och aromatiska sammansättningar; hålla uppgifter om namn och kodnummer samt leverantör
  • Uppgifter om oönskade effekter och allvarliga oönskade effekter som uppkommit till följd av användning av den kosmetiska produkten

 Förordning (EG) nr 1271/2008 (Kemikalieinspektionen)  

För att underlätta för den ansvarige personen att hålla ovan nämnda information lätt tillgänglig för allmänheten har den Europeiska branschorganisationen Cosmetics Europe skapat webbportalen European directory of public access som kosmetikaföretag kan koppla upp sig mot. Portalen är tänkt att underlätta för konsumenten att komma i kontakt med Europeiska kosmetikaföretag.

 Till portalen (European directory of public access)

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies