Anmälan av produkter till EU:s register CPNP

Den ansvarige personen är skyldig att anmäla produkter och eventuella nanomaterial till EU:s kosmetikaregister Cosmetic Product Notification Portal – CPNP innan produkterna släpps ut på marknaden.

Ett nytt krav genom förordning 1223/2009 är att produkterna, från och med 11 juli 2013, ska anmälas elektroniskt till EU:s kosmetikaregister Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). För de som är anmälningsskyldiga till CPNP tas årsavgifter ut.

 Läs mer om anmälan och avgifter

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies