Åtgärder om produkt har brist

Du som är ansvarig person är skyldig att omedelbart korrigera eventuella brister hos din produkt som du satt ut på marknaden.

Du som ansvarig person har skyldighet att vidta åtgärder om en produkt du har släppt ut på marknaden har brister. Oavsett brist ska produkten korrigeras så den följer regelverket, men det kan också bli aktuellt att dra tillbaka den från marknaden eller att återkalla den från slutkonsumenten. Rådgör med Läkemedelsverket om du är osäker på vilken åtgärd som är lämplig.

 Läs mer om skyldigheter om produkt utgör hälsorisk

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies