Identifiering inom leveranskedjan

Ansvarig person är skyldig att hålla uppgifter så det går att identifiera till vem som varje tillverkningsparti av en kosmetisk produkt har levererats.

 

Som ansvarig person ska du kunna identifiera de distributörer till vilka du har levererat ett tillverkningsparti (batch) av en produkt. Denna information ska sparas i tre år, och ska på begäran av behöriga myndigheter kunna redovisas. Behörig myndighet i Sverige är Läkemedelsverket. 

 Läs mer om behöriga myndigheter (European Commission)

Endast skriftlig dokumentation i någon form, till exempel följesedlar, kommer att anses som acceptabel identifikation av leveranskedjan. Satsnumret (batchnumret), eller annan uppgift som kan fungera som identitet, för tillverkningspartiet bör framgå av dokumentationen.

Krav på identifiering av leveranskedjan kan till exempel bli aktuellt om en viss produkt utgör risk för hälsan och krav på tillbakadragande av produkt från leveranskedjan övervägs.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies