Legotillverkning

Du som anlitar legotillverkare måste försäkra dig om att tillverkningen sker enligt kosmetikalagstiftningen och att du ges tillgång till produktinformationsdokument. Du som på uppdrag legotillverkar kosmetika måste se till att din tillverkning följer lagstiftningen och att du gör produktinformationsdokument tillgängligt för den ansvarige personen

För den som inte har möjlighet att själv tillverka kosmetika kan det vara en bra lösning att anlita en legotillverkare. Man kan leja ut hela sin tillverkning eller ta hjälp med vissa delar som till exempel packning av produkt eller kvalitetskontroll/laboratorieanalys. Här följer några råd till dig som anlitar legotillverkare och till dig som legotillverkar.

Bra att tänka på när du anlitar en legotillverkare

  • Försäkra dig om att legotillverkaren känner till och följer kosmetikalagstiftningen
  • Försäkra dig om att legotillverkaren ger dig tillgång till information om tillverkningen och produkterna som ska ingå i det produktinformationsdokument (PID) som du som ansvarig person enligt artikel 11 i förordning 1223/2009, ska hålla tillgängligt för behöriga myndigheter. Tänk på att PID ska hållas tillgänglig på svenska eller engelska av ansvarig person etablerad i Sverige. 
  • Upprätta skriftliga avtal där det framgår vilken tjänst som uppdragsgivaren köper och vilken tjänst som legotillverkaren ska leverera. Riktlinjer för sådana skriftliga avtal tas upp i ISO-standard 22716

Bra att tänka på när du legotillverkar åt annan inom EU/EES

  • Försäkra dig om att din tillverkning följer kosmetikalagstiftningen, till exempel ska tillverkningen följa god tillverkningssed. Läkemedelsverket rekommenderar att du följer ISO 22716 om tillverkning av kosmetika enligt god tillverkningssed 
  • Se till att förse uppdragsgivaren med information om tillverkningen och produkterna för att möjliggöra för denne att sammanställa ett fullständigt produktinformationsdokument (PID) enligt artikel 11 i förordning 1223/2009. Tänk på att medlemsländerna kan ha krav för vilket/-a språk PID är skriven på och att du därför bör förse uppdragsgivaren med nämnda information på lämpligt språk (i Sverige gäller PID på svenska eller engelska).  
  • Upprätta skriftliga avtal där det framgår vilken tjänst som uppdragsgivaren köper och vilken tjänst som ni som legotillverkare ska leverera. Riktlinjer för sådana skriftliga avtal tas upp i ISO-standard 22716
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies