Rapportering av allvarliga oönskade effekter

Ansvarig person har ett viktigt ansvar att agera och informera om en produkt orsakat allvarliga oönskade effekter.

Här kan du läsa mer om allvarliga oönskade effekter och hur de ska rapporteras till behörig myndighet i det land denna inträffade:

 Rapportera allvarliga oönskade effekter

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies