Samarbete med myndigheter

Som ansvarig person är du skyldig att samarbeta med myndigheter i samband med korrigeringar och andra riskreducerande åtgärder samt vid tillsyn.

Skyldighet till samarbete vid korrigering av brister och hälsorisker

Om en produkt har brister och/eller utgör en risk för människors hälsa har du som ansvarig person skyldighet att samarbeta med Läkemedelsverket (eller behörig myndighet i annat land) när det gäller de åtgärder som krävs för minimera hälsorisken.

Om Läkemedelsverket (eller behörig myndighet i annat land) begär information eller dokumentation som bevisar att en produkt eller innehållsämne följer regelverket är du skyldig att tillhandahålla det på ett språk som lätt förstås av myndigheten. Läkemedelsverket accepterar dokument på svenska eller engelska.

Skyldighet till samarbete vid tillsyn

Läkemedelsverket och de kommunala nämnderna har enligt 2 kap. 23 och 31 §§ Miljötillsynsförordningen (2011:13)  tillsynsansvaret för kosmetiska produkter i Sverige. Du som utövar verksamhet som lyder under förordning (EU) nr 1223/2009 om kosmetiska produket, Miljöbalken och andra tillämpliga föreskrifter är skyldig att samarbeta med tillsynsmyndigheterna.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies