Avregistrerade läkemedel och kompletterade information

Läkemedel som avregistrerats från 2004 och framåt finns sökbara i Läkemedelsfakta, välj Utökad sökning i den blåa rutan överst på sidan.

Du kan söka efter enskilda läkemedel, eller läkemedel som uppfyller de sökkrav du anger, t.ex. innehåller en viss substans. Du kan också söka efter alla läkemedel som avregistrerats under en viss tidsperiod.

För att se avregistreringsdatum för läkemedlen, exporterar du listan till Excel.

Det går att söka med avregistreringsdatum framåt i tiden för att hitta läkemedel där beslut om avregistrering har fattats, men avregistreringen ännu inte trätt i kraft.

Läkemedel som avregistrerades tidigare än 2004 finns i listan nedan.

 Avregistreringar 1900-2003

Kompletterande information

I speciella fall publicerar Läkemedelsverket särskild information inför avregistreringen. Det kan exempelvis vara om patienter som står på läkemedlet behöver successivt sättas in på behandling med nytt läkemedel, eller om en hög licensförskrivning kan förväntas till följd av avregistreringen. Här finns de senaste årens kompletterande information.

För närvarande finns ingen kompletterande information.


 
 

Avregistrering

  • Avregistrerade läkemedel och kompletterade information
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies